“Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent ook dat je mensenrechten respecteert”, zegt Marinus Verweij, directeur van ICCO: “Uit onderzoek blijkt dat bedrijven het ‘people’ aspect belangrijk vinden. Maar in de praktijk zien we dat veel managers de verantwoordelijkheid voor handhaving van mensenrechten vaak bij overheden of leveranciers in ontwikkelingslanden leggen. ICCO wil duidelijk maken dat je als bedrijf verantwoordelijk bent voor het mensenrechtenbeleid in de hele keten.”

SAMENWERKING BEDRIJFSLEVEN

Vanaf 9 maart start ICCO een internationale bewustwordingscampagne rondom mensenrechten en verantwoord ondernemen.  Bij de zeven regiokantoren die ICCO heeft op drie continenten, wordt dagelijks gewerkt aan eerlijke handel. Verweij: “ Wij zoeken actief de samenwerking met het bedrijfsleven. Multinationals en het midden- en kleinbedrijf kunnen gebruik maken van de kennis en expertise die ICCO heeft in de regio’s. Door samen te werken met boerencoöperaties zijn bedrijven verzekerd van structurele aanvoer van kwalitatief goede producten. ICCO levert daarbij kennis en netwerken. Natuurlijk stellen we daarbij ook altijd eerlijke beloning en het respecteren van werknemersrechten centraal.”
Verweij: “Het is vaak geen onwil, maar  gebrek aan kennis. Als een onderneming activiteiten start in een nieuwe regio, is lang niet altijd duidelijk met wie ze aan de onderhandelingstafel zit.  Zo kan het gebeuren dat een onderneming onbedoeld grond koopt, die de verkopende partij heeft afgepakt van de oorspronkelijke bewoners.”

ICCONOMICS

In 2011 stelde prof.  John Ruggie, namens de VN een framework op voor het handhaven van mensenrechten in bedrijven. ICCO biedt trainingen aan ondernemers over de toepassing hiervan in hun bedrijf . Daarnaast heeft ICCO het gratis e-book ICCOnomics, met daarin praktische tips voor ondernemers.  Samen met PwC, CNV Internationaal en VBDO organiseert ICCO in juni voor de vierde keer de Human Rights&Business conferentie.  In Indonesië en Zuid Afrika zijn inmiddels ook dergelijke conferenties georganiseerd.  De internationale campagne van ICCO wordt ondersteund door alle regiokantoren, waarbij elke regio het accent legt op de voor hen belangrijke issues.