In totaal 80 bedrijven krijgen subsidie om in hun keten samen circulair te gaan werken. Op 9 april, de dag van de opening van de nieuwe subsidie Circulaire ketenprojecten, was de animo zo groot dat het budget meteen op was. In juli stelde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) €500.000 extra beschikbaar waardoor nog eens 9 extra projecten – waarbij 34 ondernemers betrokken zijn – een subsidie ontvangen.

Het ministerie van I&W heeft het voornemen de regeling in 2021 ook open te stellen met een vergelijkbaar budget.

Circulair door samenwerking

Het gaat om projecten waarin mkb-ondernemers in een keten samen een product of dienst circulair ontwerpen of samen processen of een businessmodel circulair organiseren. De subsidieregeling is samen met het Versnellingshuis Nederland Circulair opgezet. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 20.000 per ondernemer.

De projecten die subsidie krijgen dankzij de ophoging van het budget zijn bijvoorbeeld het verwerken van vezels uit plantenafval in circulaire producten, onderdelen van een fietsbrug uit afvalkunststof, lokaal gebruik van snoeihout en het maken van een circulaire schildersbroek uit hergebruikt textiel.

Achtergrond

Het Versnellingshuis Nederland Circulair! helpt met adviezen voor individuele mkb-ondernemers. De subsidie Circulaire ketenprojecten is een aanvullende mogelijkheid die kleine en middelgrote samenwerkingsverbanden ondersteunt.

Het Versnellingshuis Nederland Circulair! helpt met adviezen voor individuele mkb-ondernemers: Matchmaking en Maatwerk en de ontwikkeling van sectorbrede doorbraakprojecten, Moonshots. De subsidie Circulaire ketenprojecten is een aanvullende mogelijkheid die kleine en middelgrote samenwerkingsverbanden ondersteunt.