Uit deze co-creatie is een advies gekomen waardoor het mogelijk wordt om de Buiksloterham, een gebied aan het IJ in Amsterdam-Noord, zo CO2-neutraal mogelijk ontwikkelen tot een zeer energiezuinig woon- en werkgebied in de stad.

Nuon heeft deze Klimaattafel vormgegeven en heeft samenwerking gezocht met andere ondernemingen en organisaties: BAM, Philips, KPN, ABN AMRO, PricewaterhouseCoopers, Cisco, Kamer van Koophandel, Midden- en Kleinbedrijf, Amic, Valstar Simonis en de gemeente Amsterdam.

De partijen stellen voor om CO2-reductie te behalen door klimaatvoorwaarden aan de bouw te stellen. De partijen hebben gekeken naar mogelijkheden voor CO2-reductie bij het te ontwikkelen gebied, de gebouwen en de gebruikers. Ook is gekeken naar mogelijke financieringsconstructies.

Stadsverwarming ipv gas
Een stedenbouwkundige maatregel is bijvoorbeeld gebouwen zodanig positioneren dat de grootste dakvlakken op het zuiden staan. Het gebruik van zonnepanelen en zonneboilers lijkt zeer aantrekkelijk. De woningen in het gebied krijgen geen gasaansluiting, maar zullen aangesloten worden op het stadsverwarmingssysteem.

Speciale wateraansluitpunten kunnen wasmachines zuiniger maken. De partijen zien ook een belangrijke rol bij de gebruiker. Het is uiteindelijk de gebruiker die bepaalt of hij of zij verstandig met energie omgaat of niet.

Hans Mart Groen, directeur van Nuon Business: “Met elkaar hebben we maatregelen geïdentificeerd die al 80% CO2-reductie kunnen opleveren. Dit is alleen mogelijk als het bedrijfsleven en de gemeente de handen ineenslaan. Los van elkaar zou dit niet gelukt zijn. Het mooie van dit advies is ook nog dat het direct toepasbaar is op andere te ontwikkelen gebieden. Wij zijn erg enthousiast om aan de slag te gaan.”

De gemeente Amsterdam is met deze inzichten direct aan de slag gegaan en heeft al een aantal procedures veranderd. Concrete doelstellingen op het gebied van CO2-reductie worden nu meegenomen bij de eisen die gesteld worden aan de nieuwbouw van woningen en kantoren. De procedures worden zodanig aangepast dat vanaf 2015 alle nieuwbouw in Amsterdam klimaatneutraal wordt gebouwd.

Marijke Vos, verantwoordelijk wethouder: “Ik ben aangenaam verrast door dit resultaat. Het laat zien dat het bedrijfsleven ook veel kansen ziet om CO2 te reduceren. Met de stijgende energieprijzen is het onvermijdelijk om energie te gaan besparen en met innovatieve oplossingen te komen. Deze bedrijven laten zien dat we gebieden in Amsterdam kunnen ontwikkelen met flinke CO2-reductie. Ons uiteindelijke doel is om vanaf 2015 klimaatneutraal te bouwen in Amsterdam. Het advies uit deze Klimaattafel is daar zeer belangrijk voor.”

Over de Klimaattafel en het Amsterdams Klimaatprogramma De Klimaattafel is een initiatief van de gemeente Amsterdam en vormt onderdeel van het Amsterdams Klimaatprogramma.

Het Amsterdams Klimaatprogramma daagt gemeente, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties uit om samen nieuwe ideeën te bedenken en een aanpak te ontwikkelen en uit te voeren om in Amsterdam in 2025 40% minder CO2-uitstoot te realiseren.

De Kamer van Koophandel Amsterdam is organisator van de tweede Klimaattafel die op 27 augustus plaatsvindt. Ondernemers zullen tijdens deze avond adviezen krijgen om energie te besparen en zelfs om klimaatneutraal te ondernemen.