De Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) wil de transitie naar een circulaire economie voor plastic versnellen. Een integrale aanpak gericht op baanbrekende innovatie en samenwerking is nú noodzakelijk. Primair vanwege het milieu, tegelijkertijd biedt de transitie economische kansen voor de gehele waardeketen. In de publicatie ‘Transition Time! A circular economy for plastics’ geeft de coalitie inzicht in de plastic uitdagingen, deelt ze innovatieve cases en geeft ze specifieke aanbevelingen om gezamenlijke actie te stimuleren. Deze publicatie is vandaag (13 januari) door Jan Peter Balkenende, voorzitter DSGC aangeboden aan het Nederlandse kabinet en Frans Timmermans, Executive Vicepresident European Commission & European Green Deal.

“Een transitie van deze omvang vraagt om gedeelde waarden en de bereidheid van verschillende partners om een verantwoordelijke samenleving te creëren, waarin plastic – dat nu veel te vaak als afval wordt beschouwd – een bron vormt”, aldus Jan Peter Balkenende.

Frans Timmermans beaamde tijdens het in ontvangst nemen van de publicatie dat het plastic vraagstuk gezamenlijk aangepakt moet worden. “Deze publicatie is hoognodig: we willen in de EU de hoeveelheid plastics en de plastics die verbrand worden sterk verminderen en moeten het prijsverschil tussen nieuwe plastics en gerecyclede plastics overbruggen. We gaan daarop inzetten bij het herzien van verschillende richtlijnen.”

De voordelen van de transitie zijn enorm. In een circulaire economie zal de hoeveelheid plastic in het milieu radicaal verminderen. Tegelijkertijd neemt het energie- en waterverbruik flink af, evenals de CO2-uitstoot. Nieuwe technologieën kunnen worden opgeschaald naar innovatieve toepassingen, om ervoor te zorgen dat plastic als secundaire grondstof zijn waarde behoudt.

Om gezamenlijk de keten te sluiten is samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven cruciaal. DSGC-leden beschrijven innovatieve cases uit de eigen praktijk, waarin zij laten zien hoe zij concreet bijdragen aan het sluiten van de plastic-keten samen met stakeholders. De gedeelde kennis & ervaring kunnen een inspiratiebron voor andere bedrijven vormen om ook te investeren in een circulaire economie. Om initiatieven te laten uitgroeien tot impactvolle duurzame oplossingen zijn zowel geharmoniseerd beleid alsmede een effectieve wettelijk kaders van groot belang, waarvoor de DSGC specifieke aanbevelingen deelt.

In de publicatie worden alle fasen van de waardeketen behandeld:

  1. Promoting Principles of Circular Design: Zekerstellen dat plastic een nieuwe secundaire grondstof kan worden.
  2. Conscious Customer & Consumer Use: Waarborgen dat plastic binnen de economie behouden blijft
  3. Championing Collection Infrastructure: Opzetten van effectieve en geharmoniseerde inzamelsystemen
  4. Sustainable Production & Innovate Recycling: Opschalen van hernieuwbare grondstoffen en geavanceerde recycling
  5. Collectively Closing the Loop: Impact creëren door internationale samenwerking over de gehele waardeketen

Over Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC)

De Dutch Sustainable Growth Coalition wordt geleid door de CEO’s van acht Nederlandse internationaal opererende bedrijven. De coalitie staat onder leiding van Jan Peter Balkenende (voorzitter) en wordt gesteund door VNO-NCW en gefaciliteerd door Accenture. Zij willen deze transities in Nederland versnellen en ook internationaal aanjagen door de ontwikkeling van duurzame bedrijfsmodellen en daarmee bijdragen aan de United Nations Sustainable Development Goals (SDGs).