Vijf Nederlandse ondernemingen zijn opgenomen op de Carbon Clean 200 ™ 2019-Q1 lijst van beursgenoteerde bedrijven die toonaangevend zijn met oplossingen voor de overgang naar toekomst met een schone energie: AkzoNobel, Arcadis, KPN, Philips en Signify.  De Clean200 zijn de 200 grootste beursgenoteerde bedrijven gerangschikt naar inkomsten uit duurzame/groene energie.

De lijst werd voor het eerst samengesteld op 1 juli 2016 en openbaar vrijgegeven op 15 augustus 2016 door Corporate Knights en As You Sow. Drie van de vijf Nederlandse ondernemingen van de huidige lijst stonden ook op deze eerste editie: Arcadis, Philips en Signify (toen nog Philips Lighting).  De nieuwe 2019-lijst is bijgewerkt met gegevens tot eind 2018 (31 december 2018).

De Clean200-bedrijven worden geselecteerd en gerangschikt op basis van hun geschatte groene inkomsten in USD. De dataset is ontwikkeld door de meest recente inkomsten aan het einde van het jaar te vermenigvuldigen met de schatting van de ‘schone inkomsten’, voornamelijk afkomstig van Corporate Knights Research aangevuld met FactSet, Bloomberg BNEF en FTSE Russell-gegevens. Om in aanmerking te komen, moet een bedrijf USD-inkomsten hebben van ten minste $ 1 miljard (de meest recente beschikbare gegevens van het fiscale jaareinde) en meer dan 10% van de totale inkomsten uit schone bronnen verdienen.

De Clean200 gebruikt negatieve criteria. Het sluit alle olie- en gasbedrijven en nutsbedrijven uit die minder dan 50 procent van hun stroom halen uit groene bronnen, de 100 beste steenkoolbedrijven gemeten op basis van de reserves, de 100 beste olie- en gasbedrijven zoals gemeten op basis van de reserves, evenals alle fossiele brandstofbedrijven , meerderheid van fossielgestookte nutsbedrijven, pijpleiding- en olieveldservicebedrijven en andere fossiel-brandstofgerelateerde bedrijven gescreend op As You Sow’s Fossil Free Funds. Bovendien sluit de Clean200 wapenbedrijven uit, waaronder grote fabrikanten van militaire wapens die te vinden zijn op de SIPRI Top 100-lijst van wapens en militaire diensten, evenals clustermunitie, nucleaire wapens en civiele vuurwapenfabrikanten die gescreend zijn op de wapenvrije fondsen van As You Sow. De Clean200 sluit ook palmolieproducenten uit die worden gescreend op As You Sow’s ontbossingsvrij fondsen, bedrijven die gebruik maken van kinder- of dwangarbeid en bedrijven die zich bezighouden met negatieve klimaatlobby zijn niet inbegrepen.

Meer informatie en de volledige lijst