Vandaag, op Duurzame Dinsdag, werden in Den Haag duurzame lintjes uitgereikt aan 4 personen. Jan Terlouw, Jan Rotmans, Jan van Betten en prinses Laurentien ontvingen deze lintjes. Het is bedoeld als eerbetoon aan individuen die zich op een bijzondere manier hebben ingespannen ten behoeve van de duurzaamheid in het algemeen.

Sinds 2008 kent de organisatie van Duurzame Dinsdag een onderscheiding toe aan personen die zich bijzonder inzetten voor de verduurzaming van Nederland.

De heer Jan van Betten
Jan van Betten bekleedde topfuncties bij KPN en de uitgever Reed Elsevier. In 2010 startte hij het duurzaamheidsplatform Nudge. Meer dan 27.000 mensen en bedrijven hebben zich inmiddels aangesloten bij Nudge. Van Betten gelooft in ‘verandering van onderop’. Het is zijn overtuiging dat er heel veel mensen zijn die echt een verschil willen maken. Maar deze mensen moeten in elkaars netwerk terecht komen zodat ze elkaar kunnen ondersteunen en versterken. Nugde verbindt duurzaamheidinitiatieven uit de samenleving met bedrijven en organisaties waardoor deze initiatieven versterkt en versneld worden.

De heer Jan Rotmans
Jan Rotmans is een maatschappelijk gedreven wetenschapper, met ruim tweehonderd publicaties op het gebied van klimaatverandering, global change modellering, duurzame ontwikkeling, transities en systeeminnovaties. Om Nederland duurzamer te maken heeft hij in 2007 de stichting Urgenda opgericht samen met een groep andere koplopers. Als bestuurslid probeert hij zoveel mogelijk mensen mee te krijgen in een nieuwe beweging.

De heer Jan Terlouw
Jan Terlouw was al voordat hij minister van Economische Zaken en vice-premier werd, als schrijver van kinderboeken nauw betrokken bij de problematiek van duurzaamheid. Hij heeft hele generaties, zonder te belerend te zijn, aangezet om na te denken over duurzaamheid. Terlouw is zelfs op hoge leeftijd nog vol deskundigheid in staat is om op eenvoudige manier het belang van duurzaamheid, gepassioneerd over te brengen. Hij ontvangt het Duurzaam Lintje als erkenning voor zijn hele oeuvre.

Mevrouw Laurentien van Oranje
Door de ‘Missing Chapter Foundation’ is Laurentien van Oranje in staat geweest om kinderen, die de toekomst hebben, te verbinden aan CEO’s van grote organisaties. Deze CEO’s werden daardoor gedwongen op een andere manier na te denken en te handelen over hun verantwoordelijkheid voor een volgende generatie. Het is dapper van haar dat zij, vanuit haar bijzondere positie, bereid is om haar nek uit te steken. Daarnaast prijst de jury haar werk als schrijfster van kinderboeken, waarin zij de problematiek van duurzaamheid en natuurbehoud voor kinderen op begrijpelijke en aantrekkelijke wijze aan de orde stelt.