Het Biobased Industries Consortium (BIC), een cross-sectorale groep van (nu) 48 grote en kleine bedrijven, heeft samen met de Europese Commissie de krachten gebundeld voor het opzetten van een unieke Publiek-Private Samenwerking ter waarde van 3,8 miljard euro om de inzet van biobased producten in Europa te versnellen.

Het Publiek Private Samenwerkingsprogramma, BRIDGE, is onderdeel van het Innovation and Investment Package van de Europese Commissie dat vandaag in Brussel werd vrijgegeven. Het plan is bedoeld om de Europese economie te stimuleren, banen te creëren en belangrijke maatschappelijke uitdagingen aan te pakken door middel van onderzoek, innovatie en implementatie en is onderdeel van Horizon 2020.

Innovatiekracht
De Europese innovatiekracht zal worden benut door biobased oplossingen tot commerciële schaal te brengen. Sectoren worden samengebracht en nieuwe waardeketens gevormd. Boeren en bosbouwers worden daardoor rechtstreeks aan de consument verbonden. Vooral demonstratie en implementatie projecten zullen worden uitgerold over de EU-lidstaten, die zullen profiteren van de kansen op groei en werkgelegenheid.

Dutch Biorefinary Cluster
Het Dutch Biorefinery  Cluster is als een van de Nederlandse partners zeer actief in het BIC. De leden van het Dutch Biorefinery Cluster werken ruim 6 jaar succesvol samen om nieuwe cross-sectorale verbindingen te leggen tussen industrieën om  nieuwe waardeketens te creëren. Eisse Luitjens (Dutch Biorefinery Cluster) : “Door samenwerking zullen nu ook Europese verbindingen worden gelegd en kunnen de kansen voor nieuwe grensoverstijgende waardeketens op basis van Nederlandse gewassen en industriële zijstromen worden benut.” Het gezamenlijk initiatief van het BIC en de Europese Commissie is een belangrijke (financiele) steun voor de biobased bedrijven, o.a.  in Noord-Nederland, om hun ambities te realiseren. Partners in het Dutch Biorefinery Cluster zijn Avebe, Cosun, FrieslandCampina, LambWestonMeijer, Productschap Akkerbouw, Productschap Tuinbouw, en de Vereniging Nederlandse Papier- en Karton industrieën. 

Agnes van Ardenne, lid van de BIC board en bestuurslid van het Dutch Biorefinery Cluster:  “Dit is een heel bijzondere samenwerking tussen de land- en tuinbouw, de chemie, de energiesector en de verpakkingenindustrie. Duurzaamheid wordt in het hart van alle economische, sociale, industriële en kennisactiviteiten geplaatst. Het gaat om het toepassen van onbenut potentieel van biomassa  voor duurzame groei in Europa en dus ook in Nederland.”