Meer dan een derde van de consumenten zoekt regelmatig en actief naar milieulogo’s op drankverpakkingen. Dit blijkt uit een internationaal milieuonderzoek uitgevoerd door het bureau Millward Brown in opdracht van Tetra Pak onder 7.000 consumenten en 230 influencers (stakeholders in de industrie, overheden, NGO’s, verpakkings- en voedingsexperts). Opmerkelijk is dat de ondervraagde influencers menen dat consumenten juist géén aandacht besteden aan milieulogo’s op verpakkingen en zowel de betrokkenheid als de interesse van consumenten laag is.

Consumentenvertrouwen in logo’s gestegen

Wereldwijd is het vertrouwen van consumenten in milieulogo’s sterk toegenomen, van 37% in 2011 naar maar liefst 54% in 2013. Van de verschillende milieulogo’s die wereldwijd in omloop zijn – zoals carbon footprint logo’s, het recycling logo, het FSC-logo en het Green Dot Logo – is het recycling logo het bekendst. Maar liefst 69% van de consumenten herkent dit logo en kan uitleggen waar dit voor staat. Wereldwijd heeft 19% van de consumenten het FSC-logo weleens gezien of ervan gehoord. Specifiek voor Nederland ligt de naamsbekendheid op 73% en ook Duitsland en de UK scoren aanzienlijk hoger dan het internationale gemiddelde. Maar liefst 4 van de 10 consumenten wereldwijd associeert het logo met duurzaam beheerde bossen. Van de influencers is 73% bekend met het FSC-logo en kan de betekenis toelichten. Vooral in landen als Turkije (8%) en India (14%) ligt het bewustzijn lager.

Sceptisch over milieulogo’s

Volgens de influencers weten consumenten vaak niet waar de logo’s voor staan en letten consumenten niet of nauwelijks op de symbolen. Daarbij geven influencers aan dat zij denken dat consumenten sceptisch zijn omdat het aantal logo’s in de voedings- en drankenindustrie de laatste paar jaren gestegen is, waardoor labels minder geloofwaardig zijn geworden.

“Op basis van de consumentenresultaten weten we dat deze perceptie niet terecht is. Consumenten letten wel degelijk op logo’s bij het aanschaffen van drankverpakkingen. In Duitsland zoekt 27% van de consumenten actief naar een milieulogo. Wellicht liggen hier kansen voor de voedings- en drankenindustrie om consumenten beter te informeren over milieu-inspanningen. Het is duidelijk dat een groeiend aantal consumenten keuzes wenst te maken op basis van onderbouwde informatie. Daarom is het juist zaak om dergelijke logo’s op te nemen en gezamenlijk met stakeholders hieraan lading te geven. Zo beschikken consumenten over voldoende inhoudelijke kennis om relevante overwegingen te maken”, aldus Birgit Kamp, marketing manager Tetra Pak Benelux.

Algemene informatie over het onderzoek

Het milieuonderzoek wordt sinds 2005 elke twee jaar gehouden in meer dan dertien landen waaronder; de Verenigde Staten, Brazilië, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Zuid-Afrika, Turkije, India, Rusland, China en Japan. In Nederland en België werd het onderzoek dit jaar voor het eerst uitgevoerd. Tetra Pak gebruikt de onderzoeksresultaten om inzicht te krijgen in milieu-attitudes, voor een solide communicatiebasis over het milieu en als leidraad voor de eigen strategie en productontwikkeling.