Afgelopen vrijdag vond de startbijeenkomst plaats van twaalf promovendi op het gebied van bedrijfsethiek. De onderzoekers en betrokken hoogleraren gaan innovatief en toepassingsgericht onderzoek doen.

Bedrijfsethiek bestaat als vakgebied in Nederland ruim 25 jaar. In deze periode zijn bedrijven hun ethiek systematischer gaan organiseren. Toch is in de ogen van menigeen de ethiek van bedrijven er de afgelopen 25 jaar niet beter op geworden. Een gebrek aan ethiek van bedrijven wordt zelfs wel gezien als de oorzaak van de recente economische crisis. De vraag is daarom wat de bedrijfsethiek als vakgebied de komende 25 jaar kan betekenen voor de ethiek van bedrijven.

De hoogleraren bedrijfsethiek in Nederland zijn daarom een grootschalig onderzoeksprogramma gestart met als doel de toekomst van bedrijfsethiek vorm te geven. Dit onderzoeksprogramma gaat in op de waarde van ethiek voor bedrijven, veranderingen in de ethiek voor bedrijven en het inbedden van ethiek binnen bedrijven.

Voor het onderzoeksprogramma zijn twaalf mensen uit het bedrijfsleven geselecteerd om hun onderzoeksvoorstel uit te werken. De komende vijf jaar zullen zij parttime met elkaar onderzoek gaan doen. “Het programma is wereldwijd uniek. Zowel omdat hierin vijf universiteiten participeren als de omvang van de groep. Met zoveel onderzoekscapaciteit kunnen we een grote bijdrage leveren aan de bedrijfsethiek in Nederland en daarbuiten,” aldus een van de hoogleraren.

De betrokken hoogleraren zijn Prof. dr B.P. de Bruin (Rijksuniversiteit Groningen), Prof. dr W. Dubbink en Prof. dr J.J. Graafland (Universiteit van Tilburg), Prof. dr H.H. Hummels (Universiteit van Maastricht), Prof. dr R. Jeurissen en Dr E. Karsing (Nyenrode Business Universiteit) en Prof. dr M. Kaptein (RSM Erasmus Universiteit Rotterdam).

De onderzoekers zijn:  Deb Appel, Tugba Arik, Yvonne Bleize, Henk Boeschoten, Antoon van den Boogaard, Arend van Campen, Maaike Harmsen, Sjoerd Hogenbirk, Marije Klomp, Theo Quaijtaal, Marloes Smit en Lars Zwagerman.