110 Nederlandse bedrijven, ngo’s en overheden nemen concrete maatregelen om hun CO2-uitstoot in 2020 te halveren. Ze besparen hiermee minimaal 11% van alle CO2-uitstoot die in Nederland nodig is om klimaatverandering tegen te gaan.

Nederlandse Klimaatcoalitie
De organisaties zijn aangesloten bij de Nederlandse Klimaatcoalitie, een initiatief van het ministerie van I&M, MVO Nederland, Klimaatverbond Nederland en Natuur & Milieu. ‘Bedrijven kunnen het verschil maken tegen klimaatverandering. Juist daarom is deze toezegging zo belangrijk,’ aldus Tjerk Wagenaar, directeur van Natuur & Milieu. Naast deze 110 organisaties verklaren nog eens bijna 300 bedrijven, overheden en ngo’s, die ook bij de Nederlandse Klimaatcoalitie zijn aangesloten, in 2050 klimaatneutraal te zijn.

Halvering CO2-uitstoot in 2020
De 110 organisaties, die concrete maatregelen nemen om hun CO2 in 2020 te reduceren, besparen met elkaar 2322 kiloton CO2 in 2020. Dit staat gelijk aan 31,5 miljoen autoritjes van Amsterdam naar Parijs. Een besparing van ruim 11% van alle CO2 die in Nederland voor 2020 moet worden bespaard om te voorkomen dat de aarde niet meer dan 2 graden opwarmt. ‘Dit is nog maar het begin. Als alle 400 organisaties die verbonden zijn aan de Nederlandse Klimaatcoalitie hun plannen concreet maken, is het besparingspotentieel nog veel groter,’ aldus Kees van der Leun van Ecofys die de berekeningen heeft uitgevoerd. De deelnemende organisaties hebben de afspraken vastgelegd in een Code of Conduct waarmee ze zich verbinden aan hun eigen doelstellingen.

Van multinational tot MKB
FrieslandCampina, BAM, Landal Greenparks, Nuon, Royal HaskoningDHV, Philips, Gemeente Haarlem en Hogeschool Utrecht zijn enkele organisaties die toezeggen om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn. Maar ook veel MKB bedrijven, overheden en ngo’s doen mee. Klik hier voor de volledige lijst van organisaties die meedoen. Overigens staat de Klimaatcoalitie nog steeds open voor organisaties die ook meedoen in de strijd tegen klimaatverandering. Aanmelden bij de Klimaatcoalitie kan hier.

Speciale ‘Train to Paris’ naar klimaattop
Op 28 november vertrekt een speciale Thalys met de onderhandelingsdelegatie, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en allerlei overheden naar de klimaattop in Parijs. De Nederlandse Klimaatcoalitie neemt met deze cijfers stevige bagage mee naar Parijs, waar met grote interesse wordt gekeken naar dit soort initiatieven.

Klimaattop
Tijdens de klimaattop, die van 30 november tot en met 11 december in Parijs wordt gehouden, onderhandelen wereldleiders over een nieuw klimaatakkoord. Het huidige verdrag, het Kyoto protocol loopt af in 2020. Het is daarom belangrijk dat er een nieuw klimaatakkoord wordt gesloten om zo de temperatuurstijging op aarde onder de, internationaal vastgestelde, 2 graden Celsius te houden.