Vanaf 1 januari 2015 wordt voor de producten van Ferrero uitsluitend 100% gesegregeerde palmolie gebruikt, in overeenstemming met het Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)-principe van de gescheiden toeleveringsketen. Daarmee bereikt de onderneming haar doel een jaar eerder dan gepland. De verantwoordelijkheid van Ferrero stopt echter niet bij certificering. Middels haar Palmoliehandvest, dat in 2013 is geïntroduceerd, blijft de Groep zich inzetten om de voornaamste oorzaken van ontbossing aan te pakken en een evenwicht tot stand te brengen tussen het behoud van het milieu, de behoeften van gemeenschappen, economisch voordeel en economische levensvatbaarheid. 

Sinds 2005 is Ferrero actief lid van de RSPO, een internationale organisatie die zich toelegt op de verantwoorde inkoop van duurzame palmolie als zijnde de normale bedrijfspraktijk. Ferrero heeft vanaf het begin besloten om uitsluitend gesegregeerde, RSPO-gecertificeerde palmolie in te kopen en dus geen tussenstap met Book&Claim certificaten of Mass Balanced. Gesegregeerde palmolie is een van de hoogste en moeilijkste certificeringsniveaus en houdt in dat duurzame palmolie fysiek gescheiden blijft van niet-duurzame palmolie en traceerbaar is vanaf de gecertificeerde duurzame plantages tot aan de productievestigingen. Ferrero heeft hiervoor een solide, publiek beschikbaar implementatieplan met concrete deadlines in het leven geroepen, waarbij intensief wordt samengewerkt met leveranciers binnen een wereldwijd beleid voor de verantwoorde inkoop van palmolie.

Momenteel beschikken alle Ferrero-fabrieken die palmolie gebruiken over de RSPO-certificering. Deze vooruitstrevende en intensieve inspanningen hebben ervoor gezorgd dat de Ferrero Groep uiteindelijk haar doel van 100% gesegregeerde, RSPO-gecertificeerde palmolie in haar producten heeft behaald.

Met het behalen van 100% gesegregeerde, RSPO-gecertificeerde, duurzame palmolie binnen het kader van de Roundtable on Sustainable Palm Oil, heeft Ferrero laten zien dat het ontbossing in de tropen op geloofwaardige wijze bestrijdt,” aldus Richard Holland, directeur van de sectie Market Transformation Initiative van het Wereld Natuur Fonds.

Ferrero Palmoliehandvest

Hoewel Ferrero blij is met deze prestatie, constateert het bedrijf dat verantwoordelijkheid nemen niet ophoudt bij deze certificering. Meer is nodig om ontbossing tegen te gaan. In november 2013 kondigde de Groep haar strategische samenwerking aan met de non-profitorganisatie TFT (voorheen The Forest Trust) door haar eigen Palmoliehandvest te introduceren met als doel het garanderen van Zero Deforestation.

Het Handvest bevat tien specifieke criteria die door leveranciers geïmplementeerd moeten worden op de plantages die aan Ferrero leveren. Het huidige traject naar Ferrero’s Handvest is gebaseerd op  samenwerking en transparantie: het werk in het veld wordt ondersteund door teams van TFT, leveranciers worden in de vorm van constructieve dialoog en tijdgebonden actieplannen volledig bij het proces betrokken en consumenten worden op de hoogte gehouden via halfjaarlijkse en volledig openbare verslagen. Naast continue focus op het bestrijden van ontbossing gaat Ferrero zich inzetten om meer kleine boeren te betrekken in zijn keten om zo beter te kunnen ondersteunen in het verbeteren van hun levensonderhoud. In het volgende halfjaarlijkse verslag zal worden gerapporteerd over de voortgang op dit punt.

Naast deze specifieke palmoliestrategie blijft Ferrero zich inzetten om maatschappelijke verantwoordelijkheid met vastberadenheid, passie en geduld door te laten klinken in de dagelijkse werkzaamheden en daarbij continu te streven naar het versterken van onze onderscheidende waarden in de toekomst.