MVO Nederland, de Groene Zaak, NEVI, VNO-NCW, MKB-Nederland en Social Enterprise NL maken zich zorgen. Staat het Plan van Aanpak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen dat de staatssecretaris eerder naar de Tweede Kamer stuurde wel voldoende garant voor een ambitieus duurzaam inkopenbeleid van de overheid? Een plan is een goede stap, maar daarmee nog geen realiteit.

Donderdag 28 januari debatteert de Tweede Kamer met staatssecretaris Dijksma over maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) door de overheid. Centraal staat dus de vraag of het Plan van Aanpak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen voldoende garantie biedt voor een ambitieus duurzaam inkopenbeleid van de overheid. MVO Nederland maakt zich hier al jaren hard voor, omdat de overheid met haar 60 miljard euro per jaar een enorme impuls kan geven aan duurzaamheid en innovatie in de markt.

ZORGPUNTEN

Dat er een integraal plan van aanpak ligt, is een goede vooruitgang. Toch zijn er nog een aantal zorgpunten. Zo zijn er sinds de lancering nog maar nauwelijks concrete resultaten aan te wijzen. Ook zijn de gezamenlijke ambities en doelstellingen onvoldoende uitgewerkt. MVO Nederland, VNO-NCW, MKB Nederland, De Groene Zaak, NEVI en Social Enterprise NL stuurden twee brieven aan de Tweede Kamer om deze punten te delen. De brieven:

Brief DGZ, VNO-NCW, MKB-NL, MVO NL, NEVI, Social Enterprise NL inz PvA MVI 24-9-2015.pdf

Brief DGZ VNO-NCW MKB-NL NEVI Social Enterprise NL MVO NL inzake MVI 21-1-2016.pdf