Door symbolisch een grote groene stekker in het stopcontact te steken heeft Arthur van Dijk, Commissaris van de Koning in Noord-Holland, vandaag de zonneweide van MSD in de Waarderpolder feestelijk geopend. De zonneweide is onderdeel van een groter verduurzamingstraject van MSD. MSD werkt toe naar een volledig CO2-neutrale productie. In 2025 moet alle energie uit hernieuwbare bronnen komen.

Bij zijn openingswoord prijst Van Dijk de ambities van MSD. “Als het gaat om duurzaamheid en de energietransitie is het de kunst een houding te creëren van ‘we doen het’. Die aanpak is bij MSD overduidelijk aanwezig. Vandaag is een belangrijke stap gezet naar een duurzame toekomst.”

Ook Robbert Berkhout, wethouder Economische Zaken & Duurzaamheid van de gemeente Haarlem, reageerde enthousiast op MSD’s zonneweide: “Ik hoop dat dit de toekomst van de Waarderpolder is”.

MSD startte in augustus 2022 met de bouw van de 2.280 zonnepanelen op het eigen terrein naast de Waarderweg. De installatie wekt 956.000 KWh (kilowattuur) aan duurzame energie op wat goed is voor 7% van de totale energievraag van MSD.

Projectmanager Gijs van der Zon van MSD: “We hebben gekozen voor een zonneweide, omdat we nu en de komende jaren niets doen met deze ruimte. We hebben constructief overleg gevoerd met de gemeente over de inrichting van het veld waarbij het met name ging over natuurwaarden en zichtlijnen. Er komen niet alleen zonnepanelen, maar we planten tussen de panelen een gemengd bloemenmengsel en aan de randen komen inheemse bomen en struiken.”