Een omvangrijk project. Zo kan de aanstaande verduurzaming van het Rotterdamse kantoorgebouw Trinity wel genoemd worden. Om bij te dragen aan de oplossing van het wereldwijde energietekort en de belasting op het klimaat te verminderen, heeft hoofdhuurder PwC – samen met vastgoedeigenaren 1 Zone Capital en Flemyn LLP – besloten om maar liefst 1600 zonnepanelen te installeren op het dak van de parkeergarage. Dit zorgt voor een energierendement dat kan oplopen tot 465.000 kWh per jaar, wat gelijk staat aan het energieverbruik van ruim 136 huishoudens. Ruim genoeg om alle kantoorruimten te voorzien van groene energie.

“Het Trinity gebouw in Rotterdam bood ons een unieke kans om de doelstellingen van het klimaatakkoord in Parijs in de praktijk te brengen via slimme technologie, LED-lichtinstallaties, een zonnepark met 1600 panelen en mogelijk een geothermisch verwarmings -en koelsysteem. Bovendien worden deze duurzaamheidsinitiatieven geïmplementeerd binnen een bestaand kantoorgebouw, waardoor de koolstofuitstoot van het project drastisch verminderd wordt.” Aldus Luigi Gatti Bonati en Mark Valentine van Flemyn LLP.

Meyer Burger zonnepanelen

Na een aanbestedingstraject waarbij onder andere zorgvuldig geselecteerd is op duurzaamheid en materiaalgebruik, is de keuze gevallen op Meyer Burger zonnepanelen. Rob Klinkert, facility manager bij PwC: “PwC in Nederland heeft de ambitie om in 2030 net zero te opereren. Ik ben trots dat we met dit zonnepark de volgende stap zetten om deze ambitie te realiseren.” De Meyer Burger zonnepanelen worden ontwikkeld in Zwitserland en geproduceerd in Duitsland. Vanwege deze Europese productie heeft dit specifieke soort paneel een lage CO2 afdruk.

Ruimtelijke inpassen en biodiversiteit

Naast de keuze en installatie van de zonnepanelen, is er ook uitvoerig nagedacht over de ruimtelijke ontwikkeling rondom Trinity. Om de kwaliteit van de omgeving te garanderen, worden er over de lengte van de installatie groenstroken aangeplant. De stroken fungeren niet alleen als groenscherm voor passanten. Ook de biodiversiteit van de omgeving wordt aanzienlijk vergroot door de nieuwe beplanting. Tussen de panelen komt er een mix van wildbloemen en vaste planten, waaronder de Japanse sierkwee en de olijfwilg. Dit is zowel gunstig voor de insecten en vogels rondom het terrein als voor de waterberging op de locatie. “We willen de verduurzaming van Trinity als geheel aanvliegen. Dus niet alleen alternatieven voor de huidige energiebronnen implementeren, maar ook de omgeving vergroenen.” Aldus David Anving van 1 Zone Capital.

Toekomstvisie

Het installeren van de zonnepanelen is niet de eerste stap in de grootschalige verduurzaming van het statige pand aan de A16. Zo is de huidige installatie al afgesteld naar de geldende kantooruren. Wanneer er niemand in het pand aanwezig is, wordt er door deze aanpassing minimaal verbruikt. Ook ligt de aanvraag voor de vergunning van een geavanceerde warmte- en koeltepomp bij de gemeente. Dankzij deze pomp kan het pand in de toekomst op een energiezuinige manier verwarmd én gekoeld worden. Rob Klinkert: “Bij PwC zijn we al jaren actief bezig met het verduurzamen van de organisatie en al onze gebouwen. Van circulair inkopen tot het beprijzen van onze CO2-uitstoot, we hebben een duidelijke toekomstvisie en heel wat ambities op dit vlak.”