Zorg voor consistent beleid

Een van de zeven aanbevelingen die Hekkert doet, is om te zorgen voor een consistent beleid voor duurzame innovaties. Het duurzaam innovatiebeleid in Nederland fluctueert zeer sterk – regelingen komen en gaan. In het ideale geval wordt nieuwe technologie gedurende een lange periode geflankeerd met consistent en opbouwend beleid. Dit ideaal staat echter haaks op de snel wisselende politieke realiteit. Toch laat de praktijk in de ons omringende landen zien dat het wel mogelijk is om een consistent beleid te hebben ondanks wisselende regeringscoalities.

Gezamenlijk lobbyen

Ook moeten, volgens Hekkert, duurzame-technologieondernemers in Nederland veel meer gezamenlijk lobbyen om meer politieke aandacht, middelen en ondersteunende regulering af te dwingen ten koste van bestaande niet-duurzame technologie.

Geef het meer tijd

Een andere aanbeveling is om innovatie meer tijd te geven, falende projecten te accepteren en hiervan te leren. De tijdsperiode die nodig is voor innovatie wordt in Nederland schromelijk onderschat. Vaak duurt het meerdere decennia voordat het innovatiesysteem en de technologie zo goed zijn ontwikkeld dat grootschalige diffusie plaatsvindt. Doordat we dit onderschatten raken we te snel teleurgesteld in de voortgang en neemt enthousiasme bij beleidsmakers af om de technologie te ondersteunen. Ook het mislukken van projecten wordt eigenlijk niet aanvaard. Wanneer een paar projecten niet goed gaan, wordt de nieuwe technologie zo goed als afgeschreven. Echter, innovatie en mislukkingen gaan hand in hand.

Oratie

De oratie ‘Naar een duurzaam innovatieklimaat’ van prof.dr. Marko Hekkert vindt plaatst op 21 oktober 2008 om 16.15 uur in het Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht. Download de tekst van de oratie via de link.