Op 25 april hebben wederom zeven lidbedrijven hun zelfverklaring ISO 26000 ondertekend. Apeldoorn Flexible Packaging, DBP Plastic Solutions, Dupo, Krehalon Industrie, Omnicol Nederland, Pacombigroup/Van der Windt Verpakking en Synbra Technology leggen daarmee een fundament onder hun beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). De teller staat inmiddels op bijna dertig leden die actief aan de slag zijn met de MVO-richtlijn. 

De zeven bedrijven ondertekenden de zelfverklaring tijdens Partners in Kunststof en Rubber On Tour bij Apollo Vredestein in Enschede en sloten daarmee het eerste traject van 2016 succesvol af. De NRK heeft twee jaar geleden het startschot gegeven voor de collectieve invoering van de MVO-richtlijn ISO 26000, daarbij geholpen door NEN, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en adviesbureau Berenschot.

Gebruik van Regelhulp
Bij het tot stand komen van de zelfverklaring maakten de bedrijven gebruik van de door NEN en NRK ontwikkelde ‘Regelhulp ISO 26000’. Deze innovatieve applicatie helpt bedrijven bij het opstellen en actueel houden van hun zelfverklaring en de verdere borging van het MVO gedachtegoed via het Ondernemingsdossier. Met de ondertekening van deze zelfverklaringen wordt MVO binnen de rubber- en kunststofbranche echt vanzelfsprekend”, aldus Erik de Ruijter. “Wij zien dat steeds meer bedrijven behoefte hebben aan een MVO-richtlijn zoals ISO 26000. Dit implementatietraject geeft daar invulling aan. Daarnaast wordt elk jaar de content van de Regelhulp door de deelnemers verder verrijkt, waarvan de hele branche kan profiteren.”