1. Doet het Nederlandse bedrijfsleven nog niet voldoende aan mvo?
“Voor de koplopers is dat zeker wel het geval. Voor hen zal door ons advies weinig veranderen. Dat gaat om zo’n 90 procent van de aex-bedrijven, 60 procent van de midcap en 40 procent van de smallcap. De achterblijvers zullen wel een been moeten bijtrekken.”
2. Is het niet aan ondernemers zelf of ze al of niet aandacht hieraan besteden?
“Alle ondernemingen hebben een bepaalde invloed op de samenleving. Die kan redelijk onschuldig zijn als ze bijvoorbeeld een beetje lawaai produceren, maar het kan ook ernstiger in de vorm van milieuverontreiniging. De samenleving vraagt zich natuurlijk af: ‘gaat een ondernemer hier verantwoord mee om?’ Het is niet meer dan redelijk dat een onderneming zo nu en dan in beeld brengt wat haar imprint is op maatschappij en milieu. Als commissie die dit advies gemaakt heeft, menen we dat het goed is als een bedrijf een effectieve dialoog ontwikkelt met alle stakeholders.
Bedrijven die constant in conflict liggen met hun omgeving zijn niet succesvol op de lange termijn.”
3. Hoe wilt u dat bedrijven hierover rapporteren?
“Dat kunnen ze zelf bepalen. Grote bedrijven als Shell en Unilever maken jaarlijks een dik verslag over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ik kan me voorstellen dat een kleinere onderneming volstaat met een paar velletjes papier of eens in de zoveel tijd wat stukken op de website. Belangrijk voor ons is dat het geen rompslomp oplevert.”
4. Waarom wilt u dit expliciet vastleggen in de code-Tabaksblat?
“Je haalt de vrijblijvendheid ervan af. Als dit advies wordt overgenomen, ligt het vast dat het bestuur de taak heeft om beleid op dit terrein te ontwikkelen en dat commissarissen erop moeten toezien dat dat ook gebeurt. Bovendien schep je een kader voor een dialoog. Op aandeelhoudersvergaderingen kunnen mensen het onderwerp aan de orde stellen.”
5. Maar wat schieten ondernemers hiermee op?
Als we ons hadden beperkt tot alleen een moreel appel dan waren er ongetwijfeld krachten geweest die dat te beperkt hadden gevonden. In de commissie hebben we ook gekeken naar de mogelijkheid om maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren via wetgeving of via een aparte code. Daar hebben we bewust niet voor gekozen. Dat neigt naar afdwingen en creëert veel rompslomp. De code-Tabaksblat geeft ondernemingen bovendien de mogelijkheid om ergens niet aan te voldoen, maar dan moeten ze wel uitleggen waarom. We hebben geprobeerd een evenwicht te vinden tussen enerzijds niet te vrijblijvend maar ook niet te veel bureaucratie.”
6. De code-Tabaksblat geldt alleen voor beursgenoteerde ondernemingen. Is dat niet te beperkt?
“Je ziet ook nu al dat ondernemingen die niet onder Tabaksblat vallen zich daar wel aan conformeren. Ze willen niet achterblijven. Ook bij dit onderwerp verwachten we een dergelijk uitstralingseffect.”

Uit Forum, het opinieblad van VNO-NCW.