Meer dan een op de drie (35 procent) mkb’ers en zzp’ers verwacht dat het binnen hun werkzaamheden niet mogelijk is om over te stappen van fossiele brandstof naar een elektrische aandrijving. Dit blijkt uit recent onderzoek van ANWB Zakelijk.

Het grootste nadeel van een elektrische auto zien de ondernemers in de aanschafprijs (69 procent). Op de tweede plaats verwachten zij dat de actieradius nog onvoldoende is (57 procent). Hierop aansluitend geeft de meerderheid aan zeshonderd kilometer te willen rijden met een volle accu. Andere nadelen die genoemd worden zijn: te weinig openbare laadpunten (29 procent) en zorgen om de levensduur van de accu (26 procent).

“Uit ons onderzoek blijkt dat de wens naar een hoge actieradius groter is, dan de daadwerkelijke behoefte. De helft van de ondernemers geeft namelijk aan dat zij minder dan vijftig kilometer per dag rijden. Wij denken dat deze tegenstelling ermee te maken heeft dat ondernemers niet willen afwijken van hun gewoonte om 1 á 2 keer in de week te tanken. Bij een elektrisch voertuig zouden ze namelijk iedere dag moeten opladen,” zegt Patrick van Weert, Product Manager bij ANWB Zakelijk.

Bedrijfsbus verandert de zaak

Verder wijst het onderzoek uit dat het type voertuig invloed heeft op het denkbeeld van de ondernemers. De ruime meerderheid met een bedrijfsbus geeft aan niet elektrisch te kunnen rijden (61 procent). Dit in tegenstelling tot ondernemers met personenauto’s, waar slechts 31 procent dit aangeeft. Binnen de groep ondernemers die leasen, geeft 30 procent dit aan.

“We merken dat er veel vooroordelen zijn over elektrisch rijden,” vertelt van Weert. “Zo gaan veel ondernemers er bijvoorbeeld vanuit dat de ruimte in een elektrische bedrijfsbus kleiner is. Dit is echter niet geval. Daarnaast ontwikkelen autofabrikanten heel snel, vooral in bedrijfsbussen. Vooroordelen en het niet informeren lijken dus één van de oorzaken te zijn van het niet willen overstappen.”

Type brandstof maakt het verschil

Dieselrijders schatten de mogelijkheid van elektrisch rijden binnen hun werk het laagst in. Meer dan de helft (57 procent) denkt namelijk dat dit niet mogelijk is.
Van de benzinerijders denkt een op de drie (34 procent) dat het niet kan. De ondernemers die hybride rijden, zijn een stuk minder negatief. Daar sluit één op de vier (26 procent) het elektrisch rijden uit.

Niet kunnen is anders dan niet willen

Opvallend is dat de houding tegenover zakelijk elektrisch rijden positiever is dan de verwachte mogelijkheden. Want van alle mkb’ers en zzp’ers geeft de helft aan positief te denken over het zakelijk elektrisch rijden. Vooral binnen de horeca, recreatie, toerisme en cultuursector (64 procent) en de gezondheids- en welzijnszorg (60 procent) is de meerderheid positief.

Maar ook binnen de beroepsgroepen die grotendeels aangeven dat zij geen mogelijkheid hebben, heeft een groot deel een positieve houding. Zoals in de industriële sector, waar 67 procent verwacht niet elektrisch te kunnen rijden, heeft tegelijkertijd 43 procent een positieve houding. Hetzelfde geldt voor de transport- en logistieksector waarvan 61 procent verwacht niet elektrisch te kunnen rijden, binnen die sector heeft 38 procent een positieve mening.

“Bij veel ondernemers is elektrisch rijden een ver-van-je-bed-show. En dat is begrijpelijk maar, wij adviseren toch om meer te informeren. Daar kun je in de toekomst echt je voordeel mee doen. Voorkom onverwachte uitdagingen en wees voorbereid voor mogelijke investeringen die je in de toekomst kunt verwachten,” aldus van Weert.

Onderzoek

ANWB Zakelijk deed in maart 2023 onderzoek naar hoeveel ondernemers al elektrisch rijden en hoe zij daarover nadenken. Daarnaast is er gekeken naar type voertuig, beroepsgroepen en het aantal gereden kilometers. Het onderzoek is gehouden onder 633 zzp’ers en mkb’ers die te maken hebben met zakelijke mobiliteit.