In de recente Palmolie Scorecard van het Wereld Natuurfonds (WWF), die wereldwijd opererende bedrijven beoordeelt op verduurzaming van palmolie, staat Ferrero als nummer 1 van de 173 onderzochte bedrijven. Met een score van 21,5 op 22 is Ferrero leidend in duurzame palmolie onder grote wereldwijde retailers, producenten van consumptiegoederen en foodservicebedrijven. Ferrero krijgt vooral erkenning voor haar inspanningen om ontbossing in tropische gebieden aan te pakken en voor de transparantie van haar toeleveringsketen. 

Het  persbericht van WWF vermeldt: “slechts één bedrijf, namelijk de producent van consumentengoederen Ferrero, heeft meer dan 20 punten gescoord (van het maximum van 22), wat een bemoedigend signaal is voor de rest van de industrie: duurzame en ontbossingsvrije palmolie is haalbaar”.

Sinds 2005 heeft Ferrero aanzienlijk geïnvesteerd in de verduurzaming van haar palmolieketen, vooral gedurende de laatste vijf jaar. Al in 2015 waren we een van de eerste bedrijven die 100% gecertificeerd gesegregeerde palmolie kochten. We zagen de noodzaak om projecten te ondersteunen die verder gaan dan certificering, om de duurzaamheidsstandaarden in de industrie te verbreden. We stellen het zeer op prijs dat WWF onze inspanningen erkent. WWF is een zeer belangrijke stakeholder in het stimuleren van duurzaamheid in de hele palmoliesector.

Hoewel we aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt, vooral op het vlak van traceerbaarheid, zal Ferrero blijven investeren en zich volledig blijven inzetten voor een 100% ontbossings- en exploitatievrije toeleveringsketen voor palmolie. Ook zullen we het voortouw nemen in de transformatie van de industrie door actieve samenwerking met NGO’s, belangrijke belanghebbenden en leveranciers.

Ons uitstekende resultaat in de Palmolie Scorecard is een zeer belangrijke erkenning voor onze inspanningen op het gebied van duurzame palmolie en een grote aanmoediging om ons werk voort te zetten.