Na vier jaar  samenwerking hebben het Wereld Natuur Fonds en Albert Heijn een mijlpaal bereikt met de verduurzaming van vis: 90 procent van alle visproducten van AH Huismerk hebben een duurzaamheidskeurmerk. Dat betekent dat de vangst en kweek van de vis niet ten koste gaan van de natuur. Verder zijn er forse stappen gezet met de verduurzaming van palmolie, soja en papier in AH eigen merkproducten. Het partnerschap dat in zijn huidige vorm afloopt heeft concreet bijgedragen aan behoud van natuur en natuurlijke hulpbronnen.

Tijdens het partnerschap hebben WNF en Albert Heijn hun kennis over natuurbescherming en over klant en de keten gecombineerd om de hele markt te bewegen richting duurzamere productie. Zo is de leverancier van kweekzalm overgestapt op ASC-certificering. Dat keurmerk garandeert onder meer dat vervuiling door kwekerijen in zee en het gebruik van antibiotica fors worden teruggedrongen. Voor wild gevangen vis is Albert Heijn al vrijwel helemaal overgestapt op het MSC-keurmerk. Een beperkt aantal producten is nog niet met MSC-keurmerk beschikbaar, zoals makreel en Noordzeegarnalen.

Duurzame grondstoffen
Verder heeft Albert Heijn een groot deel van de eigen merk hout- en papierproducten FSC-gecertificeerd. Het FSC-keurmerk garandeert dat houtkap voldoet aan strenge regels voor natuurbehoud en welzijn van de lokale bevolking. Ook het magazine Allerhande, dat maandelijks verschijnt in een oplage van twee miljoen exemplaren, wordt gedrukt op FSC-gecertificeerd papier. Daarnaast koopt Albert Heijn uitsluitend verantwoorde palmolie en soja in waarvoor geen waardevol bos is gekapt. Palmolie zit in veel consumentenproducten, zoals margarine, koekjes, chips, brood en chocola. Soja wordt voornamelijk verwerkt in veevoer voor de productie van vlees, eieren en zuivel. Voor soja heeft Albert Heijn internationaal een voortrekkersrol gespeeld in het aanjagen van de retailsector, onder meer door het voorzitterschap van de Consumer Goods Forum Soy group.

Door het partnerschap met WNF is Albert Heijn in Nederland koploper in het verduurzamen van zijn assortiment. WNF-directeur Johan van de Gronden: ,,Met dit partnerschap laten we zien dat gebruik van natuurlijke hulpbronnen niet altijd ten koste hoeft te gaan van waardevolle natuur. Het is nu zaak dat ook andere supermarktconcerns en levensmiddelenfabrikanten betekenisvolle maatregelen nemen. We kunnen niet langer tropische bossen verwoesten en oceanen blijven leegvissen voor onze dagelijkse consumptie.’’

Overbevissing
De natuur staat wereldwijd onder grote druk door de productie van levensmiddelen die we elke dag gebruiken. Overbevissing en bijvangsten bedreigen het leven in zee. Nu al wordt ruim 85 procent van de commerciële vissoorten bijna of geheel overbevist. En door de sterk gestegen internationale vraag naar palmolie zijn in Maleisië en Indonesië grote delen van het regenwoud gekapt voor de aanleg van palmolieplantages. Diersoorten als de Aziatische olifant en neushoorn, de orang-oetan en de tijger worden inmiddels bedreigd. In Zuid-Amerika zijn miljoenen hectaren bos, savannes en graslanden verdwenen voor sojaplantages. Diersoorten als de jaguar en de manenwolf zijn daarvan de dupe.

,,Albert Heijn werkt al jaren aan het stap voor stap verduurzamen van het eigen merk assortiment, omdat we het belangrijk vinden om de klant ook een duurzamer alternatief te bieden’’, zegt Wouter Kolk, algemeen directeur van Albert Heijn. ,,Onze samenwerking met het WNF heeft ons naast natuurkennis versnelling opgeleverd, doordat we gezamenlijke concrete doelen hadden bepaald.’’

Doorpakken
Hoewel het huidige partnerschap afloopt, hamert WNF er op dat er nu moet worden doorgepakt met verduurzaming. Albert Heijn en WNF willen daarom zo snel mogelijk alle visproducten van AH Huismerk volledig duurzaam gecertificeerd krijgen. Voor de Noordzeegarnalen wordt momenteel bekeken hoe deze MSC-gecertificeerd kunnen worden. Ook wordt eraan gewerkt om het aandeel traceerbare palmolie te vergroten. WNF en Albert Heijn onderzoeken nog hoe zij voortzetting van de samenwerking vorm kunnen geven.

Resultaten van het partnerschap staan ook vermeld in het Responsible Retailing Report van Ahold.