Schoonmaakbedrijf Asito roept het bedrijfsleven op om meer inspanningen te doen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Tegelijk spoort ze de overheid aan om belemmerende wet- en regelgeving aan te passen. Met deze boodschap wordt op vrijdag 12 mei in RTL Z programma Z in Zaken Asito’s Witboek Inclusief Ondernemen 2.0 gelanceerd voor werkgevers van Nederland. Op maandag 15 mei wordt het Witboek overhandigd aan Tweede Kamerleden met arbeidsmarkt in portefeuille. Onder de titel ‘Iedereen doet mee’ laat het Witboek Inclusief Ondernemen zien hoe een daadwerkelijk inclusief Nederland gerealiseerd kan worden.

Hans van Leeuwen, HR-directeur bij Asito: ‘In onze organisatie is onlangs de 1000e medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt binnengekomen. Wij zien de impact die dit heeft voor deze mensen. Met een baan krijgen zij een plek midden in de maatschappij. Daarom roepen wij andere werkgevers al jaren op om ook aandacht te hebben voor deze groep. Wij zijn er vast van overtuigd dat iedere werkgever ruimte heeft of kan maken voor iemand die wat extra hulp nodig heeft om op de arbeidsmarkt actief te zijn. Dit kan bijvoorbeeld iemand zijn met een arbeidsbeperking, een statushouder of iemand die langdurig in de bijstand zit. Iedere werkgever die wil, kan inclusief ondernemen. Ofwel met hulp van het UWV, ofwel zelfstandig. Om de mogelijkheden te laten zien en de positieve impact die dit heeft op de organisatie, publiceren we het Witboek Inclusief Ondernemen. Tegelijkertijd roepen we de overheid op om belemmerende wet- en regelgeving aan te passen.’

1.000 mensen

Asito ondertekende in juli 2015 het Charter Diversiteit, waarbij grote werkgevers hun ambitie rondom inclusief ondernemen vastlegden. Asito’s doelstelling was om binnen drie jaar van 1.000 mensen de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen of weg te nemen. Onlangs werd dit aantal gehaald. Van Leeuwen: ‘We zijn natuurlijk trots dat we al binnen twee jaar onze ambitie hebben waargemaakt. Maar hier eindigt het niet. Dit is voor ons een mijlpaal waarmee we nog steviger naar de rest van Nederland onze visie kunnen delen. We bewijzen dat het kan. Niet iedere werkgever hoeft 1.000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek te geven, maar als iedereen zijn bijdrage levert, geven we gezamenlijk heel veel mensen een kans.’

In het Witboek worden concrete voorbeelden gegeven van inclusief ondernemen. Verhalen van echte mensen die via een baan hun plek in de maatschappij hebben (terug)gevonden. Het witboek is bedoeld voor de landelijke en gemeentelijke politiek en voor werkgevers.

Download hier het witboek.