‘Van Ardenne en ik zijn ervan overtuigd dat de ontwikkeling van een land pas duurzaam is als de private sector eraan bijdraagt. Overheden alleen kunnen een land niet ontwikkelen’, zegt Wijn. ‘Onder Pronk en Herfkens (beiden PvdA) was het wantrouwen tussen ondernemers en ontwikkelingssamenwerking dusdanig groot dat gezamenlijke projecten moeilijk van de grond kwamen’, aldus de staatssecretaris voor Handel.

Zoals gebruikelijk bij een handelsmissie ging het ook bij de reis naar India om het sluiten van deals en het toegankelijk maken van de Indiase markt. ‘Het mooie van een missie is dat ze deuren opent naar de politiek. In landen als India is het contact met directe handelspartners alleen niet genoeg’, weet Rolf Bakker, directeur van Shipcon, een adviesbureau voor de zeevaart. ‘Bij structurele problemen zoals invoertarieven heb je contacten op ministerieel of departementaal niveau nodig.’

Zo heeft Wijn tijdens de missie zijn Indiase collega aangesproken op het naleven van de internationale regels voor de baggersector. Indiase bedrijven krijgen dikwijls een voorkeursbehandeling bij een openbare aanbesteding van de overheid. Ook de bureaucratie, het haperende privatiseringsbeleid en de hoogte van invoertarieven heeft Wijn ter sprake gebracht. De importheffingen op bepaalde producten zijn in strijd met de regels van de Wereldhandelsorganisatie.

Volgens de demissionaire bewindsman heeft zijn pleidooi aan kracht gewonnen door te wijzen op China, waar de markt sneller opengaat. China bouwt zijn invoertarieven gestaag af. ‘Dat ligt gevoelig bij de Indiase regering’, zegt ook Jos Paques, zakelijk leider van de missie naar India en directeur van hightech onderneming Paques. De Indiërs willen niet verder achteropraken bij China.

In Mumbai kregen de Nederlandse ondernemers een seminar over maatschappelijk verantwoord ondernemen . Zij kregen te horen hoe het bedrijfsleven de lokale private sector kan stimuleren, hoe ze personeel kunnen scholen en mee kunnen werken aan bijvoorbeeld schoonwaterprojecten. Daarmee draagt het bedrijfsleven bij aan de ontwikkelingsdoelen. ‘We bestuderen of we dat in de toekomst financieel kunnen steunen’, aldus Wijn.

Bakker van Shipcon greep de reis vooral aan om vervolg te geven aan de contacten die hij vorig jaar had aangeknoopt in India. Hij noemt de samenwerking tussen de twee bewindslieden zinvol. Bakker hoopt dat er nu ook één loket komt in Den Haag. ‘Nu moet een ondernemer met problemen in het buitenland soms naar drie loketten: Economische Zaken, Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking.’ Ook de regelgeving en subsidieprogramma’s van beide departementen zouden beter op elkaar kunnen aansluiten, zegt Bakker.

Paques evalueert de gezamenlijke reis een goede eerste stap: ‘Twee ministeries die ogenschijnlijk niet door één deur kunnen, zitten nu samen in het vliegtuig. Ik hoop dat die omslag behalve bij de bewindvoerders doordringt tot de ambtenaren. Want die hadden naar verluidt een diepgeworteld wantrouwen tegen EZ, als pleitbezorger voor het bedrijfsleven.’