Maar dat beeld zal de komende tijd veranderen, want Votron is vastbesloten om, samen met Eric Bouwmeester, de algemeen directeur Corporate Social Responsibility, Fortis duurzamer te maken. ‘Fortis doet al vele zaken op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen , maar het is nog niet zo zichtbaar en versnipperd. Eric moet de komende twee jaar duidelijk richting geven aan ons mvo-beleid. Dat betekent het stimuleren van productontwikkeling, denk daarbij aan retail, verzekeringen, vermogensbeheer, en zo nieuwe markten veroveren.’

Het Executive Committee van Fortis heeft weloverwogen gekozen voor een aparte afdeling voor maatschappelijk verantwoord ondernemen . Mvo is niet ondergebracht bij de afdeling risicomanagement zoals ABN Amro dat gedaan heeft, of bij een afdeling communicatie.

Votron: ‘Het is een bewuste keuze geweest. Het geeft intern het signaal af dat mvo voor ons “business” is. Het moet onze concurrentiepositie versterken, ons bedrijf als geheel sterker maken. Bij Fortis hebben we zes business units. Eric heeft als taak die afdelingen te stimuleren hun business duurzamer te maken. Zijn afdeling valt rechtstreeks onder het Executive Committee. We hebben wereldwijd 57.000 werknemers in vijftig landen en iedereen moet ervan doordrongen raken dat mvo goed is voor de hele onderneming.’

Votron is niet bang dat zijn aandeelhouders zich zullen verzetten tegen de duurzamere koers. ‘Uiteindelijk is de continuïteit van het bedrijf in het belang van de aandeelhouders. Duurzaam betekent dat je niet gaat voor de snelle winst. We willen stevige relaties opbouwen met onze klanten en andere stakeholders, belangrijke daarvan zijn de toezichthouders.’

‘Een voorbeeld. Ik was onlangs op ons kantoor in San Francisco. Op een bijeenkomst met de lokale ondernemers daar kwam ik tot de ontdekking dat ze bijna allemaal Fortis kenden. De enige reden die ze gaven voor onze naamsbekendheid was dat wij serieus omgingen met hun zakelijke belangen.’

‘Tevens’, voegt Votron daaraan toe, ‘hebben we geïnvesteerd in duurzame energieprojecten, geven we goedkopere leningen voor schonere auto’s en hebben we het milieuprogramma van de Verenigde Naties ondertekend. Ons mvo-beleid kan daardoor betekenen dat we bepaalde zaken niet meer financieren. Dat we nee moeten zeggen tegen bepaalde klanten.’

Grootbanken wereldwijd worden steeds vaker aangesproken op de opvoedende rol die zij kunnen spelen bij bijvoorbeeld klanten die in zwaar vervuilende sectoren zitten of het niet zo nauw nemen met mensenrechten of kinderarbeid. Maar ook het beleggingsbeleid van alle financiële instellingen komt steeds vaker onder vuur te liggen. Met name tegen beleggen in het Franse olieconcern Total , dat actief is in Birma, wordt geprotesteerd.

Dat soort zaken raken de dagelijkse gang van zaken bij de bankverzekeraar. Maar bij het huidige maatschappelijk verantwoord ondernemen hoort ook het faciliteren en stimuleren van vrijwilligerswerk. Fortis heeft daarvoor een aparte stichting: de Fortis Foundation. De Nederlandse Foundation bestond begin deze maand vijf jaar. Votron vindt het vanzelfsprekend dat bedrijven vrijwilligerswerk stimuleren, maar hij heeft dan ook vijftien jaar in de Verenigde Staten gewerkt.

Votron: ‘In de VS is er een sterke cultuur van iets doen voor je omgeving, voor de samenleving. Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat de sociale voorzieningen daar niet zo goed zijn als in bijvoorbeeld Nederland en België. Maar dat is niet het enige. In de VS wordt van het individu een sociale inzet verwacht. Mijn kinderen moesten, toen wij in de VS woonden, van school vrijwilligerswerk doen.’

In de afgelopen vijf jaar hebben bij elkaar opgeteld 13.000 medewerkers van Fortis 110.000 uur besteed aan zo’n tweeduizend maatschappelijke projecten. De Fortis Foundation richt zich vooral op jongeren met een kwetsbare positie in de samenleving.

De foundationactiviteiten worden de komende maanden uitgebreid naar Polen, Turkije, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Luxemburg. Votron verwacht dat per land de accenten zullen verschillen, maar dat alle Fortis-medewerkers er veel voldoening uit zullen halen en wat van zullen leren. ‘We hebben gemerkt dat het vrijwilligerswerk onvermoede kanten bij mensen naar bovenhaalt en dat dat goed is voor hun persoonlijke ontwikkeling.’

Votrons baas bij Citibank was de bekende bankier Sandy Weil. Weil is, net als Jack Welsh van GE een voorbeeld. ‘Niet omdat ze zorgden voor flinke winsten, maar vanwege hun visie. Zij hebben het vermogen mensen te inspireren om nieuwe wegen in te slaan en zo het geheel op een hoger niveau te brengen. Het succes van een onderneming is van veel zaken afhankelijk, maar het belangrijkst is om het op alle gebieden goed te doen, in beide betekenissen van het woord.’

MARLEEN JANSSEN GROESBEEK