Softwareontwikkelaar Exact heeft een duidelijke missie: bedrijven helpen toekomstbestendig te groeien. De slimme bedrijfssoftware, waarmee kleine en middelgrote organisaties efficiënter kunnen werken, staat aan de basis van die missie. Maar er is meer. Want toekomstbestendige groei draait volgens Alexander Rahusen, Chief Financial Officer van Exact, niet alleen om efficiëntie of winstgevendheid. Meerwaarde creëren voor medewerkers, het milieu en de maatschappij is minstens zo belangrijk. Hoe Exact dat doet? We legden Alexander Rahusen vijf vragen voor over verantwoord ondernemen. 

Wat verstaat Exact onder verantwoord ondernemen?

“Allereerst is het goed om even stil te staan bij de definitie van verantwoord ondernemen. Want er worden ontzettend veel termen gebruikt om verantwoord ondernemen aan te duiden: van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) tot Corporate Social Responsibility (CSR) en Environmental, Social and Governance (ESG). Bij Exact hebben we gekozen voor verantwoord ondernemen omdat het een term is die dicht bij mensen staat en bovendien alles omvattend is. Want wat ons betreft gaat verantwoord ondernemen niet alleen om sustainability of het reduceren van CO2-uitstoot, het omvat ook sociale componenten, zoals goed werkgeverschap, diversiteit en inclusie en het leveren van een bijdrage aan de maatschappij.”

Wat kenmerkt jullie organisatie als het over verantwoord ondernemen gaat?

“Ik denk dat betrokkenheid heel kenmerkend is. En dat is essentieel want ik geloof er heilig in dat verantwoord ondernemen geen doel moet zijn, maar een drijfveer. Dan pas wordt het een succes. Dat ons beleid erg breed is, draagt daaraan bij. Er is altijd wel een element dat jou als medewerker van Exact aanspreekt, waar je je betrokken bij voelt. Bovendien is verantwoord ondernemen geen aparte afdeling, maar verweven door alle lagen van de organisatie en dus een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Ik ben er trots op dat we bij Exact die intrinsieke motivatie hebben om verantwoord te ondernemen.

Waar ligt jullie focus en hoe brengen jullie verantwoord ondernemen in de praktijk?

“We hebben een programma opgesteld, gebaseerd op vijf pijlers. Dit omvat het verminderen van ons energieverbruik en onze CO2-uistoot, het vergroten van diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer, het ontwikkelen van een verantwoordelijke supply chain, maar bijvoorbeeld ook een bijdrage leveren aan de lokale gemeenschap waarin we actief zijn. Dat doen we onder andere via onze Giving Back Days: elk jaar mogen collega’s drie werkdagen aan vrijwilligerswerk naar keuze besteden. Het programma geeft ons een duidelijke focus, bovendien hebben we aan elke pijler targets gekoppeld en daar rapporteren we ook op.”

Wanneer is jullie missie geslaagd?

“Verantwoord ondernemen is eigenlijk al geruime tijd onderdeel van ons bedrijf, maar we brachten het niet eerder zo expliciet onder de aandacht. Dat doen we nu wel. Want zeggen dat je goed doet is niet genoeg, je moet het kunnen aantonen. Daarom hebben we concrete doelstellingen geformuleerd en zijn we transparant over de resultaten die we boeken. Neem onze CO2-doelstelling: in 2030 willen we onze uitstoot met 50% hebben verminderd, ten opzichte van 2019. Op dit moment is onze voetafdruk al met meer dan 30% gedaald. Op onze website publiceren we jaarlijks hoe we onze doelen halen. In dit specifieke voorbeeld, door onze reisbewegingen te minimaliseren, nauwelijks te vliegen en meer groene stroom te gebruiken. Of onze missie geslaagd is als we alle doelen behaald hebben? Nee, eigenlijk ten dele: we hopen dat we met het inzichtelijk maken van ons beleid anderen kunnen inspireren ook verantwoord te ondernemen. Pas dan is onze missie geslaagd.”

Welke tips heb je voor ondernemers die ook verantwoord willen ondernemen?

“Allereerst, bouw aan die betrokkenheid. Focus daarom op initiatieven die dicht bij de organisatie staan, die je intrinsiek motiveren en praat erover met je medewerkers en klanten. Zo vormen privacy en datasecurity een belangrijke pijler van ons eigen beleid. Het is iets waar we goed in zijn en waarmee we voor anderen een verschil kunnen maken. Daarnaast, maak van verantwoord ondernemen geen aparte afdeling, maar integreer het in alle lagen van de organisatie, zodat de strategie gezamenlijk gedragen wordt. En tot slot: maak je beleid concreet, meetbaar en rapporteer over je initiatieven.”