Winclove Probiotics heeft onlangs het felbegeerde B Corp-certificaat mogen ontvangen. Alleen bedrijven die zich aantoonbaar en continu inzetten voor een gezonde samenleving, een gezonde economie en een gezonde planeet, komen hiervoor in aanmerking. B Lab kende het certificaat toe na de uitgebreide B Impact Assessment (BIA). De certificering is voor het Amsterdamse familiebedrijf dat probiotica-formuleringen ontwikkelt, een compliment op de betrouwbaarheid van hun handelen. Bovendien vormt de certificering een startpunt in hun missie om het beste bedrijf voor de wereld te worden.

B Corp-traject in 2019 gestart

Het bedrijf is enorm trots op het verkregen certificaat. Een pittig assessment waarbij veel collega’s werden betrokken, een analyse door het team van B Lab Nederland, het aanleveren van bewijsmateriaal van onder andere een verantwoord productieproces en meerdere gesprekken waren onderdeel van de succesvol afgeronde aanvraagprocedure. Al in oktober 2019 startte Winclove Probiotics met het B Corp-traject, om te kijken of een B Corp-certificaat binnen bereik lag. Hiervoor werd om te beginnen de B Impact Assessment (BIA) ingevuld. Met de antwoorden op 278 vragen is de impact van Winclove Probiotics op mens, milieu en maatschappij bepaald.

‘Helpen’ zat al in het DNA van Winclove Probiotics

Winclove Probiotics voert van nature een sterk sociaal en maatschappelijk georiënteerd beleid dat gericht is op het helpen van mensen. Niet alleen met het maken van probiotische formuleringen, maar ook qua gedrag. Het waarborgen van interne diversiteit, het opzetten van sociale initiatieven in Amsterdam-Noord, investeren in buitenlands projecten in landen waar hulp nodig is en het streven om de ecologische voetafdruk te minimaliseren, was voor hen al heel belangrijk. Alle B Corp-ingrediënten zaten dan ook al in het DNA van de organisatie.

B Corp-certificaat als startpunt

Wereldwijd zijn er ruim 3600 B Corps, waarvan bijna 100 in Nederland. B Corp-gecertificeerde bedrijven bereiken als groep samen meer voor de wereld dan alleen. Vanuit het credo ‘using business as a force for good’ worden de commerciële krachten gebundeld binnen onze ‘betekeniseconomie’. De certificering vormt voor Winclove Probiotics een erkenning en startpunt. De komende jaren gaat de organisatie zich nog meer inzetten voor het milieu, en sociale en maatschappelijke doelen, waarmee bovendien meer B Corp-punten kunnen worden behaald. Ook hoopt het bedrijf hiermee de eigen businesspartners en relaties te inspireren.

Maarten Pekelharing, Algemeen Directeur van Winclove Probiotics: “B Corp daagt ons uit om van goede intenties concrete acties te maken. Het is echt gedrag waar het om gaat. Ik vind dat bedrijven de ambitie moeten hebben om hierin een voorbeeld te zijn en anderen te inspireren en motiveren.”