Willem, vanaf de oprichting bestuurslid van onze organisatie, is thans Projectleider Grote Steden en Diversiteit en onderdirecteur bij Rabobank Nederland. In vorige functies was hij bij de Rabobank achtereenvolgens verantwoordelijk voor communicatie, maatschappelijk verantwoord ondernemen en coöperatie. De Rabobank heeft aan deze benoeming meegewerkt door Willem in deze functie te detacheren.

Onze nieuwe directeur heeft in MVO-kringen ruime ervaring opgedaan. Zo was hij 5 jaar voorzitter van Social Venture Network en tot voor kort bestuurslid van Samenleving & Bedrijf waarvan hij mede-oprichter is.

Met deze benoeming wil het bestuur benadrukken dat de in gang gezette koers en activiteiten van MVO Nederland worden gecontinueerd. Dat betekent dat in de komende periode programma’s en activiteiten gericht op het MKB verder zullen worden uitgebouwd. Voorts zal de samenwerking met onze inmiddels meer dan 200 partners worden geïntensiveerd.

Als gevolg van zijn benoeming zal Willem zijn bestuurslidmaatschap van MVO Nederland beëindigen. Wij hopen het bestuur op korte termijn te kunnen versterken met een vertegenwoordiger uit de wereld van het midden- en kleinbedrijf.

Namens het bestuur van MVO Nederland,

Margreeth de Boer, voorzitter.