Een panel van vijftien experts vindt dat de voormalig directeur van de Rabobank, oud-voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (Ser) en directeur van de Wereldbank (tot 2007), de meeste mogelijkheden benut om anderen te overtuigen van het nut van een duurzamere wereld. Hij heeft toegang tot de machtigen der aarde, hij spreekt op congressen, geeft cursussen en adviseert iedereen die hem daarom vraagt.