4PL-er WHS Logistics maakt bekend dat het voor BigMile, leverancier van software voor het calculeren en analyseren van transport-gerelateerde CO2-uitstoot, heeft gekozen. ‘Als control tower vormen wij de spin in het web. Doordat we over de keten heen kijken, kunnen we gericht advies geven voor mogelijke reductie van de carbon footprint’, zegt Bas Pilon, General Manager van WHS Logistics.

WHS Logistics is een control tower (ook wel 4PL genoemd) die het totale supply chain proces voor opdrachtgevers uit handen neemt volgens een zogeheten “one-stop-shop” concept. De 4PL-er biedt diensten voor inkoop, planning, uitvoering, facturering en analyse en is gespecialiseerd in vloeibare bulkgoederen. Denk hierbij aan food , feed en technische vloeibare bulk(grond)stoffen. WHS werkt met meer dan honderden partijen samen: opdrachtgevers, vervoerders en eindklanten.

WHS gaat nu met BigMile Carbon Analytics werken voor betrouwbare CO2-calculaties. ‘We werken voor veel multinationals. Vanaf 2023 moeten deze organisaties rapporteren over hun milieu- en sociale impact en CO2-belasting gaan betalen. Dankzij BigMile zijn wij hierop voorbereid. We zien nu al dat steeds meer van opdrachtgevers en eindklanten vragen om deze CO2-rapportages’, zegt Bas Pilon.

Dat WHS de CO2-uitstoot van de transportbewegingen inzichtelijk gaat maken, ziet Pilon als vier keer een win-situatie. ‘Wij krijgen niet alleen zelf een beeld van onze totale carbon footprint, maar we kunnen ook zien welke lanes erg vervuilend zijn. Met deze informatie willen we onze opdrachtgevers en vervoerders gaan benaderen. Om uitstoot te reduceren en te zoeken naar alternatieven, moeten we deze driehoek opzoeken. Alle drie partijen, plus de eindklant, zijn hierbij gebaat.’

GLEC-methode

Over de keuze voor BigMile zegt Pilon: ‘Omdat wij dus veel voor multinationals werken, vonden we het zeer belangrijk om met een partij in zee gaan die geaccrediteerd is conform de GLEC-methode. Dit is een wereldwijd erkende methodologie voor het meten van broeikasgasemissies van verschillende vervoerswijzen.’

Sven Poot, business development manager bij BigMile: ‘WHS Logistics kan synergievoordelen behalen door de transportstromen van verschillende klanten te combineren. Dankzij het interactieve platform van BigMile heeft WHS nu ook de bijbehorende CO2-uitstoot inzichtelijk, waardoor dit naast kosten en levertijd nu ook als factor meegenomen kan worden in de keuze voor transport. Dit kan een extra stimulans zijn voor bijvoorbeeld een modal shift. In de praktijk zullen ze gaan merken dat duurzaamheid en rendement veelal hand in hand gaan.’