Er wordt al jaren over gesproken: over een prijskaartje hangen aan de CO2-uitstoot van transportondernemers. De meest gehoorde prognose voor het invoeren van CO2-beprijzing is 2027. Vier jaar lijkt nog een zee van tijd. Maar die tijd hebben ondernemers in de transportsector hard nodig om zich erop voor ter bereiden. Dat is de conclusie van een white paper die Alfa Accountants en Adviseurs en Greenaumatic samen hebben opgesteld.

‘Transport in transitie: wanneer verandert u?’ is de veelzeggende titel. Veelzeggend, omdat het businessmodel van veel transportondernemers er nog lang niet op is voorbereid. De impact van een eventuele prijskaartje aan CO2-uitstoot is onverwacht groot. Alfa en Greenaumatic becijferen die impact tussen 4 en 8 procent van de omzet. Het is een zorgwekkend percentage in een sector die rekent met gemiddelde marges van slechts 2 tot 5 procent. De constatering kan zijn dat één op de vijf vervoerders onder de huidige omstandigheden de invoering van een beprijzing niet overleeft. Tenzij de meerkosten kunnen worden afgewenteld op de klant.

Keten wordt kritischer

Niet alleen wet- en regelgeving dwingt ondernemers vooruit te kijken. Ook opdrachtgevers worden kritischer, net als de gehele keten waarvan een transporteur deel van uitmaakt. Die partijen kunnen hun keuze voor een vervoerder laten afhangen van de duurzame inspanningen van een transporteur.

CO2-impactscan geeft inzicht

Om de consequenties van CO2-beprijzing in kaart te brengen heeft Alfa samen met Greenaumatic de CO2-impactscan ontwikkeld. Die geeft inzicht in de huidige status van een bedrijf. In de whitepaper is ook een benchmark te vinden die zowel de relatieve als de absolute uitstoot van bedrijven in vier categorieën in beeld brengt. Ondernemers op zoek naar oplossingen worden in de whitepaper alvast op weg geholpen met slimme tips en adviezen. Met ’10 knoppen om aan te draaien’ hebben ondernemers mogelijkheden genoeg om zich goed voor te bereiden.

‘Transportaccountant van Nederland’

Alfa werkt al enige jaren samen met Greenaumatic. Met zo’n 400 transportondernemers op de klantenlijst is Alfa uitgegroeid tot de ‘transportaccountant’ van Nederland. Greenaumatic maakt gebruik van data om ondernemers richting een groenere bedrijfsvoering te loodsen. De samenwerking heeft al eerder geleid tot een pilot om ondernemers bewust te maken van het belang van ESG-rapportages, de Environmental Social Governance reportages.