Alfa Accountants en Adviseurs is in 2022 de grens van 100 miljoen euro omzet gepasseerd. Die groei is vooral te danken aan een forse toestroom van nieuwe klanten, staat in het jaarverslag over vorig jaar te lezen. Voor 2023 wordt een verdere stijging naar 118 miljoen euro verwacht. Groei moet niet alleen komen van de reguliere accountantsdiensten. Als brede zakelijke dienstverlener zet Alfa de laatste jaren in op verbreding van het pakket. Ook op het gebied van duurzaamheidsadvisering zijn de ambities hoog.

De stijging van de omzet met 7,9 procent vertaalde zich ook in het resultaat: 13,2 miljoen euro vóór belastingen (2021: 11,1 miljoen). Het klantenbestand groeide met 500 ondernemers. Ondanks optimistische verwachtingen voor het lopende jaar ziet Arnoud Bosch, CFO in de raad van bestuur van Alfa, ook uitdagingen. “Verandering is in deze tijd de enige constante”, om maar een veel gebruikte quote te citeren. Het is moeilijk om goede mensen uit de markt te halen, al hebben we in het eerste kwartaal van 2023 al een mooie slag gemaakt naar 1100 medewerkers. We hebben te maken met veranderende marktomstandigheden zoals de oorlog in Oekraïne die sommige van onze klanten raakt. De effecten van corona zijn nog niet helemaal weg. We hebben te maken een stikstofcrisis, met duurdere grondstoffen en terughoudend koopgedrag.”

Gevolgen stikstofproblematiek

Van oudsher heeft Alfa een sterke positie in de agrarische sector. De verwachting is dat de gevolgen van de stikstofproblematiek de komende jaren voor Alfa beperkt blijven. Arnoud Bosch nuanceert: “Zolang als ik bij Alfa werk staat de sector al onder druk door wet- en regelgeving. Maar stikstof gaat zeker een groot effect hebben op onze klanten.”

Digitalisering

Het verminderen van de werkdruk heeft een hoge prioriteit. Alfa blijft daarom investeren in ICT om taken te automatiseren en efficiënter en uniformer te werken. Aan de andere kant groeit het dienstenpakket en pakt Alfa steeds meer een adviserende rol. “Als accountant ben je toch al in de positie dat je eenmaal per jaar langs komt om de jaarrekening door te nemen. Dan is het een kleine stap om met die klant het gesprek aan te gaan hoe zijn of haar toekomst eruitziet. Vanuit klantperspectief kunnen we daar als brede zakelijke dienstverlener oplossingen voor bieden.”

Advisering op duurzaamheidsgebied

Met name advisering op duurzaamheidsgebied is een speerpunt. Alfa is zelf B Corp, een internationaal kenmerk voor bedrijven en organisaties met oog voor mens, milieu en maatschappij. “De transitie waar ondernemend Nederland voor staat is groot. We zijn daar grote stappen in aan het zetten. Zo is transport een sector waar we sterk in zijn. Met externe partijen zijn we aan de slag om kennis met elkaar te verbinden. Maar duurzaamheid is een heel breed speelveld. Ik kan me voorstellen dat we als accountant betrouwbaarheid kunnen toevoegen aan duurzaamheidsinformatie. Maar vaktechnisch of inhoudelijk zijn er voor ons natuurlijk grenzen.”

Hoge medewerkerstevredenheid

Opvallende constateringen in het jaarverslag zijn hoge scores voor medewerkers- en klanttevredenheid. In de MT500 van 2022 continueert Alfa de eerste plaats van een jaar eerder in de categorie advocaten- en accountantsbureaus. Eigen onderzoek bevestigde dat vorig jaar: het rapportcijfer van 7,6 dat medewerkers geven ligt boven het branchegemiddelde. Een op de vier klanten geeft Alfa een 9 of zelfs een 10. Op het gebied van personeel is er ook een aandachtspunt. Namens de ondernemingsraad is gepleit voor meer diversiteit. Dat heeft in het verslagjaar geleid tot de introductie van een taskforce diversiteit en inclusiviteit. Alfa onderstreept dat ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt, dat collega’s zich geaccepteerd en gewaardeerd voelen in de organisatie.

Lees het Impact- en Jaarverslag 2022