What Design Can Do lanceert internationale Climate Action Challenge

What Design Can Do, de Stichting IKEA Foundation en de Autodesk Foundation kondigen met trots de lancering van de Climate Action Challenge aan. Deze nieuwe internationale ontwerpwedstrijd roept designers en creatieve denkers op om praktische en inspirerende oplossingen te ontwikkelen om klimaatverandering tegen te gaan en klimaatadaptatie te bevorderen. De oplossingen zijn met name bedoeld voor de armste en meest kwetsbare gemeenschappen in de wereld die het meest te lijden zullen hebben van een veranderend klimaat.

Aanpassing aan klimaatverandering

Tot nu toe zijn de meeste klimaatmaatregelen gericht geweest op het terugdringen van de CO2-uitstoot om zo te proberen de opwarming van de aarde te beperken. Maar nu natuurrampen niet alleen steeds vaker voorkomen maar ook in hevigheid toenemen, is het van belang dat we manieren bedenken om ons hieraan aan te passen. Gemeenschappen moeten ook samenwerken om het hoofd te bieden aan de gevolgen van klimaatverandering: voedsel- en watertekorten, toename in het aantal daklozen, gezondheidsproblemen, massamigratie en conflicten.

De ontwerpwedstrijd

What Design Can Do nodigt designers, creatieve denkers en vindingrijke troubleshooters uit alle landen en disciplines uit om deel te nemen aan de challenge. Het designplatform is op zoek naar ontwerpideeën die gemeenschappen die kwetsbaar zijn voor klimaatverandering kunnen helpen, en dan met name op het gebied van huisvesting en gezondheid en de voedsel-, water- en energievoorziening. De beste ontwerpen zijn innovatief, praktisch, eenvoudig opschaalbaar, betaalbaar en eenvoudig te begrijpen.

Deelnemers kunnen hun ideeën tot 21 augustus indienen. Er zijn aparte categorieën en prijzen voor studenten, creatieve professionals en start-ups. Onder de winnaars, die door een internationale jury gekozen zullen worden, zal een prijzenpakket verdeeld worden ter waarde van €900.000. Dit omvat onder andere een productiebudget en passend acceleratieprogramma om de winnaars te helpen bij het op de markt brengen en investeringsrijp maken van hun ideeën, prototypes of start-ups.

De Climate Action Challenge bouwt voort op het succes van de Refugee Challenge van 2016 die 631 inzendingen uit 70 verschillende landen opleverde. De vijf winnende ideeën worden momenteel verder uitgewerkt.

Share Button