Op donderdag 25 juni is tijdens een online evenement de eerste Nederlands Technische Afspraak (NTA) Circulair Textiel uitgereikt aan Rob van Arnhem. Deze NTA beschrijft categorieën van circulaire textielproducten en stelt eisen aan de inputstromen en toegepaste circulaire strategieën om te kunnen rapporteren over circulaire textielproducten.

Onder het mom van ‘Ambitie realiseren met duidelijke afspraken’ is op feestelijke wijze NTA 8195 voor circulair textiel uitgereikt aan Rob van Arnhem, categorie manager bedrijfskleding van het Rijk.
De werkgroep Circulair Textiel – en overige aanwezigen – zien deze NTA als eerste grote stap. Er is dan ook aandacht besteed aan vervolgstappen, zoals het borgen van claims in certificatieschema’s en het ontwikkelen van een Europese standaard.

Rob van Arnhem zegt hierover: ‘De NTA is het voorbeeld hoe we samen – met overheid, markt en kennisinstituten – complexe vraagstukken kunnen oplossen. Dit smaakt naar meer!‘.

Vervolg op 3 juli

Het online evenement is door NEN georganiseerd in nauwe samenwerking met de Rijksoverheid, Modint en ClickNL (TKI van de topsector Creatieve Industrie). Op 3 juli vindt een vervolg plaats op dit dit online evenement, waar de vervolgstappen uitgebreid besproken zullen worden, plaatsvinden. Geïnteresseerden in verdere ontwikkeling kunnen zich hiervoor aanmelden.

Waarom afspraken over circulair textiel?

In Nederland worden er grote hoeveelheden textiel gekocht én afgedankt. Circulariteit wordt door velen gezien als oplossing om iets te doen aan de hoeveelheid textiel-afval. Dat spreekt bijvoorbeeld uit de ambities van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en uit de vele initiatieven die in Nederland gestart worden om circulariteit in de textielsector aan te tonen.