Redenen werkgevers

Werkgevers noemen maatschappelijk verantwoord ondernemen, het willen voldoen aan cao-afspraken en het besef van de aanstaande krapte op de arbeidsmarkt als meest genoemde redenen om te willen werken met mensen met een arbeidsbeperking. De economische situatie, het ontbreken van passende
salarisschalen en twijfel over draagvlak binnen het bedrijf echter als belangrijkste argumenten om nog geen actief personeelsbeleid rond arbeidsgehandicapten te voeren.

Quotumregeling

inBeeldt ziet in het rapport bevestigd dat een 5%-quotum voor arbeidsgehandicapte werknemers op zich een haalbaar en redelijk uitgangspunt is, maar dat dit niet duurzaam te realiseren is door een eenzijdige oplegging met een boetesysteem, zoals nu gepresenteerd is. Enkel het verplicht
openstellen van vacatures voor mensen met een beperking, om zo te voldoen aan een quotum, leidt niet tot duurzaam succes. Goede en eerlijke informatie over wie Wajongers zijn en wat ze kunnen, training en uitwisseling van ideeen met specialisten leiden wel tot meer baanopeningen en duurzaam
ondernemen met Wajongers. Werkgevers hebben daarnaast behoefte aan ondersteuning bij het creeren van passende functies en begeleiding op de werkvloer.

Project Wajong in Bedrijf

In opdracht van het UWV voerde inBeeldt in 2012 het project Wajong in Bedrijf uit, waarin 500 werkgevers werden geinformeerd over en getraind in het werken met Wajongers. Evaluatie met de deelnemers leidde in januari 2013 tot het eindrapport.