Hybride werken is tijdens COVID-19 gemeengoed geworden. En meer thuiswerken blijft ook ná COVID-19 voor veel medewerkers van ING het geval. Vanuit de slogan ‘Do your thing’ bieden ze vanaf 2021 volledige flexibiliteit voor medewerkers om keuzes te maken hoe ze gezond, ergonomisch en effectief thuis of op kantoor kunnen werken. En dus ook hoe ze op een duurzame manier naar kantoor komen.

Flexibel werken

“Een eerste globale inschatting is dat na COVID-19 medewerkers van ING de ene helft van de tijd op kantoor werken, de andere helft thuis”, aldus Maarten van Beek, HR-directeur Benelux bij ING. “Het uitgangspunt is om iedereen in staat te stellen flexibel te werken waarbij onze agile manier van werken leidend is. Hiervoor lopen al verschillende pilots die richting geven aan de verdere invulling van hybride werken.” Centraal hierin staat de vitaliteit en wellbeing van de medewerkers, met het thuiswerkpakket geeft ING daar invulling aan. Door bijvoorbeeld alleen het zit-sta-bureau aan te bieden stuurt de bank op het voorkomen van langdurig zitten, wat bewezen slecht is voor de gezondheid.

Nu het moment

Tijdens het jaarlijkse CEO Event van de Coalitie Anders Reizen kwam ‘The future of work & mobility’ ruim aan bod. Werkgevers en werknemers staan er voor open om deze nieuwe manier van werken structureel vorm te geven. Volgens Hugo Houppermans, directeur van de Coalitie Anders Reizen is nu het momentum om door te pakken en een nieuwe norm neer te zetten zoals VodafoneZiggo, Eneco, ABN AMRO en ING dat doen. “Tijd om te polderen is er niet. Het risico is dat het proces te langzaam gaat en dat we hierdoor terugvallen in het oude gedrag”, aldus Houppermans.

Als oplossing hiervoor hebben reeds een aantal organisaties binnen de Coalitie Anders Reizen een nieuwe visie op werken en reizen afgestemd met hun ondernemingsraad. Wel is er vanuit Den Haag ondersteunend fiscaal beleid en arbeidswetgeving nodig om dit verder te bestendigen.

Flexibel en duurzaam reizen

Maarten van Beek geeft aan dat ING innoveert door een bijpassend flexibel mobiliteitsarrangement aan te bieden waarmee je per dag kan kiezen hoe je naar kantoor komt. “Een derde van onze medewerkers, zo’n 5.000 mensen, woont binnen 10 kilometer van het werk. Voor hen is begin december de (E)-leasefiets met een aantrekkelijke fiscale regeling gelanceerd. Het blijkt een succes: binnen enkele dagen stond de teller al op 200 deelnemers.” “Dit is de eerste stap”, geeft Hugo Houppermans aan. “Kijk waar de potentie zit voor jouw organisatie om anders te reizen.”

Groen reizen wordt bij ING verder gestimuleerd door de inzet van een mobiliteitskaart, waarbij medewerkers dagelijks de vrije keuze hebben met welk vervoersmiddel zij naar het werk reizen. Dit kan niet alleen met het eigen vervoer of OV, maar ook met populaire deelplatformen zoals Sixt Share, Greenwheels of Felyx. De kaart biedt transparantie en flexibiliteit en bovendien wordt met de juiste prikkels makkelijker een gedragsverandering richting een duurzame vervoerskeuze bereikt. Daarnaast worden niet duurzame keuzes minder aantrekkelijk gemaakt. Zo is er een hogere eigen bijdrage naarmate de lease-auto meer vervuilend is en herziet ING het aantal parkeerplaatsen waardoor medewerkers worden gestimuleerd hun mobiliteitskeuze te heroverwegen.

Ambitie

De ambitie van de Coalitie Anders Reizen is dat iedere organisatie 50% van de CO2 de zakelijke mobiliteit reduceert voor 2030. Vanuit 10 mobiliteitsmaatregelen werken de leden gezamenlijk aan de vermindering van hun CO2-uitstoot. Het gaat hierbij om minder, anders en duurzamer. Veruit de meest effectieve maatregel hiervan is om minder te reizen. Kortom, dit is dé kans om samen ‘the future of work & mobility’ te herdefiniëren en een nieuwe stip aan de horizon zetten