Het nieuwe document bevat straks richtlijnen voor ‘Social Responsibility (SR)’. “Het wordt geen managementsysteemnorm en is nadrukkelijk niet bedoeld voor certificatiedoeleinden”, aldus ISO.
Een groot deel van de landen in de wereld is lid van ISO. In totaal hebben 37 landen op het voorstel gestemd om de norm op te stellen. Slechts vier van deze landen stemden tegen. Het ISO-voorstel is dus met een grote meerderheid van stemmen aangenomen. Een speciaal gecreëerde werkgroep gaat de norm opstellen. Op de eerste vergadering in Brazilië spreekt de groep vooral over de organisatie van toekomstige activiteiten.

“De toekomstige richtlijn is van groot belang voor stakeholdergroepen als wetgevers, arbeidsorganisaties en non-gouvernementele organisaties (NGO’s). Groepen die in het verleden nog beperkt contact met ISO hadden. We zullen zeker innovatief, open en transparant moeten zijn om hen bij de totstandkoming te betrekken”, aldus de Braziliaanse voorzitter van de ISO-werkgroep Jorge Cajazeira.

“De richtlijn dient absoluut toegevoegde waarde te hebben en zal dus geen verdragen/conventies van bijvoorbeeld de International Labour Organization (ILO) of de Verenigde Naties (VN) vervangen. ISO voegt waarde toe door het ontwikkelen van internationale consensus over de MVO-richtlijnen, die onder meer helderheid brengen en de communicatie bevorderen.
Onze ambitie is het ontwikkelen van wereldwijd erkende richtlijnen die nuttig zijn voor organisaties die MVO willen opzetten, implementeren, onderhouden en verbeteren.”

NEN, het Nederlands lid van ISO, heeft een schaduwnormcommissie MVO in oprichting. Die volgt en beïnvloedt de activiteiten van de ISO-werkgroep nauwlettend. Daarnaast is NEN hard bezig met de oprichting van het MVO-forum. Een interessante groep bedrijven en organisaties die graag op de hoogte gehouden wil worden van normalisatie-activiteiten op het terrein van MVO.