Energiebedrijf Eneco en het Wereld Natuur Fonds (WNF) intensiveren hun samenwerking. Het vernieuwde partnerschap loopt tot 2017. 

Het partnerschap startte eind 2010 toen Eneco Groep de eerste Nederlandse Climate Saver van het WNF werd. In dit internationale klimaatprogramma van het WNF maken bedrijven strenge afspraken over hun eigen CO2-reductie en over gebruik en productie van schone energie voor henzelf en hun klanten. Deze afspraken zijn in de nieuwe overeenkomst verder aangescherpt.

Schone energiebronnen

De energievoorziening heeft in de huidige situatie veel impact op het klimaat en daarmee op de natuur en biodiversiteit. Eneco en het WNF zien gezamenlijk de urgentie dat de energievoorziening wordt verduurzaamd. Om dat te bereiken moet overgeschakeld worden naar schone en onuitputtelijke energiebronnen én moet er ingezet worden op energiebesparing.

Volgend op het Climate Saver-werk zijn Eneco, WNF en het onderzoeksbureau Ecofys inmiddels gestart met een ontwikkeltraject ‘One Planet Thinking’. Het doel van dit traject is om een methodiek te ontwikkelen waarmee bedrijven hun duurzaamheidsinspanningen kunnen relateren aan de grenzen van één planeet. Eneco en WNF streven ernaar meer bedrijven en onderzoeksinstellingen te betrekken bij deze ontwikkeling.

Duurzaam bosbeheer

Ook zijn er afspraken gemaakt over het gebruik van biomassa, namelijk het bevorderen van een hoger ambitieniveau voor de bio-energiesector, waarbij Eneco op basis van best practice in certificering (FSC of gelijkwaardig voor duurzaam bosbeheer) en aan de hand van aansprekende biomassaprojecten, een voorbeeldrol vervult. Daarnaast streven het WNF en Eneco er naar om op Europees niveau deze aangescherpte criteria gestandaardiseerd te krijgen.

Tenslotte is ook het tegengaan van ontbossing een onderdeel van de afspraken. Daarbij wordt REDD+ ingezet. Dat is een financieel instrument voor behoud van natuurlijke bossen. Eneco werkt aan het stimuleren en realiseren van een gezonde marktwerking op gebied van CO2-certificaten waarvan de opbrengsten gekoppeld zijn aan het behoud van natuurlijk bos. Het WNF werkt aan juiste gedragsregels rondom de bescherming van natuurgebieden en het tegengaan van ontbossing in prioriteitsgebieden, zoals het Amazonegebied en de bossen op Borneo.