Nederlandse producent van macadamias, Welmac BV, gaat als eerste ter wereld op grote schaal zonne-energie koppelen aan het irrigatie en bemestingssysteem op haar boomgaarden in Zuid-Afrika. Door dit systeem wordt een duurzame waterbesparing van 50% op haar landbouwactiviteiten gerealiseerd en minimaliseert WelMac haar carbon footprint, terwijl ze een solide elektra voorziening garandeert.

Het Dutch Good Growth Fund heeft aan Welmac een subsidie lening van € 2 miljoen verstrekt, nu gebleken is dat het systeem waarmee WelMac reeds twee jaar heeft geëxperimenteerd niet alleen leidt tot een aanzienlijke waterbesparing maar eveneens leidt tot een verbetering in kwaliteit en kwantiteit van haar oogst.

Wij hebben een grote slag gemaakt, aldus Chief Operations Officer Nicolas Grooss, door deze geavanceerde systemen te kunnen koppelen en aan te passen aan de specifieke vereisten en managementtechnieken die gepaard gaan met een succesvolle teelt van macadamia noten. In gebieden waar macadamias verbouwd worden en water vaak een schaars goed is, kan hierdoor land wat voorheen ongeschikt werd bevonden, ontwikkeld worden tot producerende hectares.

Hierdoor kan in gebieden waar dit hard nodig is, een economische groei worden gerealiseerd en werkgelegenheid worden gecreëerd.

Door de grootte van de investering , de benodigde expertise, en de lange aanloop tijd voordat de macadamia bomen tot productie komen, is dit systeem niet voor iedere teler bereikbaar en daarom is het zo belangrijk dat organisaties als DGGF het belang hiervan onderkennen en bereid zijn om dit financieel te steunen.