In hun manifest -Profijt van Principes’ dringen 34 maatschappelijke organisaties aan op een actievere rol van de overheid bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in het buitenland. De overheid zou moeten zorgen dat die bedrijven internationale verdragen over arbeid en milieu naleven.

Lees verder op OneWorld en volg de link.