Gisteren is de website www.cleancapital.nl gelanceerd. Een site die vraag en aanbod van reststoffen bijeen brengt en innovaties op het gebied van duurzame energie en circulaire grondstoffen met elkaar verbindt. Met de website Clean Capital geeft Waternet voor Waterschap Amstel, Gooi en Vecht invulling aan de ambitie om afvalstromen op te waarderen naar energie en grondstoffen.

Clean Capital is het samenwerkingsverband van Waternet, AEB Amsterdam en Havenbedrijf Amsterdam. Waternet is de uitvoerende organisatie van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Gemeente Amsterdam. Clean Capital richt zich op ontwikkeling van innovatieve en duurzame projecten op het gebied van circulaire economie, energietransitie en biobased en circulaire economie.

www.cleancapital.nl

Op deze website kunnen bedrijven terecht met hun ideeën over duurzame energie en het omzetten van reststoffen in waardevolle grondstoffen. Daarnaast is het een plek waar bedrijven hun reststoffen kunnen aanmelden, zodat Clean Capital kan bekijken of en hoe grondstoffen kunnen worden terug gewonnen. Op deze manier kunnen individueel innovatieve, duurzame en economisch rendabele projecten in samenwerking met de drie grote partners van Clean Capital ontwikkeld worden. Ook startups en het MKB krijgen zo de kans om te participeren in de projecten.

Partners in duurzaamheid

De drie partners hebben duurzaamheid hoog op de agenda staan. In hun langetermijnstrategie hebben ze de thema’s ‘duurzame energie’ en ‘grondstoffen’ opgenomen. Op dat gebied willen zij individueel innovatieve, duurzame en economisch rendabele projecten ontwikkelen. Grondstoffen worden schaars en de roep om hernieuwbare energie neemt toe. Dit vraagt om innovaties op het gebied van een duurzame energie voorziening en het terugwinnen van grondstoffen uit afval. Op die manier kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan de circulaire economie.

Power to Protein

Een voorbeeld van een project waar Clean Capital nu aan werkt is Power to Protein. Dit is een geavanceerd procedé waarmee eiwitten uit rioolslib kunnen worden teruggewonnen. Bacteriën worden bijvoorbeeld ingezet om de stikstof om te zetten in nuttige eiwitten. André Struker, Innovation Manager bij Waternet: “Voor Amsterdam hebben we samen met AEB uitgerekend dat de natte fractie van de slibvergisting op de zuivering van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht voldoende eiwit kan opleveren om alle inwoners van de stad voor 35 % in hun primaire eiwitbehoefte te voorzien. Zo groot is de potentie.”