In de Ode’s Duurzame Beleggingsportefeuille wordt fictief 100.000 EURO belegd voor 50% in Nederlandse duurzame beleggingsfondsen en voor 50% in duurzame Nederlandse aandelenfondsen. De portefeuille is op 7 juni jl. voor het eerst gevuld. Voor het toekomstige aan- en verkoopbeleid kunnen bezoekers van de website www.duurzaam-beleggen.nl zelf hun advies geven.
Tevens zullen professionele duurzame beleggers hun advies uitbrengen.

De performance van de portefeuille wordt in Ode gevolgd en beschreven en tevens op de website duurzaam beleggen actueel bijgehouden. Als benchmarks zullen de voor de aandelen de AEX en Midkap-index gebruikt worden en de Dow Jones Sustainability Index voor de duurzame beleggingsfondsen.

U wordt van harte uitgenodigd uw advies uit te brengen op de website!

Van der Molen Environmental Internet Services