Eind 2012 verscheen bij uitgeverij Van Gorcum het eerste echt bedrijfskundige boek over duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen: “Duurzaam ondernemen waarmaken, het bedrijfskundig perspectief! “, een coproductie van Royal HaskoningDHV en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Aan het boek ligt een onderzoek bij 20 grote Nederlandse ondernemingen ten grondslag, waarin is nagegaan welke veranderstrategiën en bedrijfskundige interventies werkbaar bleken om duurzaam ondernemen verder vorm te geven bij dé bedrijven. Opdrachtgever voor dit onderzoek was Stichting Management Studies, gelieerd aan VNO-NCW.

Op basis van dit boek verzorgen twee auteurs, Rob van Tilburg en Mara Francken van Royal HaskoningDHV, een Webinar ‘Duurzaam ondernemen waarmaken’ op dinsdag 19 maart van 13.00 tot 14.00 uur.

Tijdens dit webinar wordt u meegenomen in het vakgebied duurzaam ondernemen en de belangrijkste veranderkundige inzichten die dit boek aanreikt.

Besproken wordt: :
. In welke bedrijfskundige ontwikkelingsfasen (afdelingen van) ondernemingen zich kunnen bevinden aangaande duurzaam ondernemen
. Wat typerend ondernemingsgedrag is in deze fasen
. Welke praktische handelingsperspectieven onder welke bedrijfskundige condities werkzaam zijn om duurzaam ondernemen verder vorm te geven
. Welke veranderstrategieën onder welke bedrijfskundige condities voor de hand liggen, praktisch geïllustreerd met cases uit het boek
. Hoe stakeholders een rol hebben in de vormgeving van duurzaam ondernemen, van gesprekspartners tot strategische samenwerkingspart.

En bovenal leert u:
. Uw eigen onderneming ten aanzien van duurzaam ondernemen te positioneren en te begrijpen. U verwerft inzicht om daarbinnen praktische stappen te zetten die uw bedrijf verder brengen.

Doelgroep webinar
Het webinar is interessant voor veel verschillende disciplines en functies: MVO managers, corporate communicatie managers, CSR directeuren en managers van bedrijven die voor de taak staan duurzaam onderneming voor hun bedrijf vorm te geven. Het webinar is interessant voor professionals die voor het eerst kennismaken met duurzaam ondernemen, maar ook zeker nuttig voor meer ervaren professionals die behoefte hebben aan vakreflectie en leren van collega vakgenoten. Het webinar is niet bedoeld voor adviseurs e.d.