Hoe kun je als onderneming bijdragen aan het aanpakken van sociaal-maatschappelijke en milieu-uitdagingen, zonder dat het ten koste gaat van je winstgevendheid? Daarover gaat het nieuwe managementboek ‘De winst van purpose: hoe ondernemingen het verschil kunnen maken’. Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW, nam het eerste exemplaar in ontvangst. UvA-hoogleraar Strategic Management & Innovation Henk Volberda, een van de auteurs van het boek, reikte het aan haar uit tijdens een symposium van de Stichting Management Studies dat werd gehouden bij het KLM-hoofdkantoor in Amstelveen.

‘Het gros van de bedrijven heeft vooral oog voor hun winstgevendheid. Hierdoor blijft een belangrijk potentieel onderbenut om sociaal-maatschappelijke en milieu-uitdagingen te adresseren. Ondernemingen moeten laten zien dat zij een belangrijk deel kunnen zijn van de oplossing’ aldus Volberda. ‘Ondernemingen met een purpose kiezen een maatschappelijk doel als fundament van de onderneming en stellen een winstgevend businessmodel daaraan ten dienste.’

Profijt voor onderneming én maatschappij

In het boek De winst van purpose: hoe ondernemingen het verschil kunnen maken bieden Volberda en zijn mede-auteurs nieuwe inzichten in hoe ondernemingen niet-financiële doelen (het aanpakken van problemen van mens en planeet) naast winstgevend kunnen nastreven. Daarbij gaan zij in op het bedrijven daarbij drijft, wat het hen oplevert en wat de keerzijde ervan kan zijn. De bevindingen worden geïllustreerd door voorbeelden uit binnen- en buitenland. Volberda: ‘Een meer purpose-gedreven benadering kan ondernemingen behoorlijk wat bieden, bijvoorbeeld in termen van innovatie, aantrekken en behouden van klanten en medewerkers, en ook winstgevendheid. Op die manier kan het dus een krachtige bron van concurrentievoordeel vormen, waar zowel de maatschappij als de onderneming zelf profijt van kan hebben.’

Push or pull for purpose

Het boek bevat een door de auteurs ontwikkelde purpose map met verschillende paden (purpose journeys), waarlangs ondernemingen maatschappelijke doelstellingen kunnen realiseren met een winstgevend businessmodel op basis van intrinsieke motivatie (push for purpose) of onder druk van de omgeving (pull for purpose). Ook presenteren Volberda en collega’s in het boek een stappenplan dat managers handvatten biedt om de purpose journey in hun onderneming vorm te geven.

De bevindingen en adviezen in het boek komen voort uit een grootschalige survey en ongeveer 60 interviews met bestuurders, commissarissen en interne en externe stakeholders van toonaangevende Nederlandse ondernemingen: ABN-AMRO, Havenbedrijf Rotterdam, Heineken, KLM, NXP Semiconductors, Philips, Protix, PwC, Randstad en Shell.

Congres Van Winst naar Waarde

Henk Volberda is een van de sprekers op het congres ‘Van Winst naar Waarde’ op 24 november 2022.

Bestel het boek online