Nederlanders kiezen steeds vaker voor voedsel dat voorzien is van een duurzaamheidskeurmerk. In 2018 kochten huishoudens voor €4,9 miljard euro aan dier- en milieuvriendelijk geproduceerd voedsel. Het marktaandeel van duurzaam voedsel kwam daarmee vorig jaar uit op 11% van de totale bestedingen aan voedsel in Nederland. Dit staat in de Monitor Duurzaam Voedsel 2018, die minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.  

Uit de monitor blijkt dat de Nederlandse consument in 2018 € 4,9 miljard euro besteedde aan duurzamer geproduceerd voedsel; een toename van 7% ten opzichte van 2017. Duurzamer geproduceerd voedsel is voor de consument herkenbaar als het een duurzaamheidskenmerk heeft. Consumenten besteden in 2018 het meest aan het ‘Beter Leven’ keurmerk (ruim € 1,6 miljard euro), gevolgd door Biologisch (ruim € 1,3 mld.) en UTZ Certified (ruim € 1,0 mld.).

Eieren was de productgroep met de grootste relatieve stijging in omzet voor duurzaam voedsel in 2018 (25%). Dit heeft te maken met een herstel in aanbod van Eieren met een duurzaamheidskeurmerk na de fipronilaffaire en de ophokplicht in het voorgaande jaar. Koffie en thee (+€ 105 mln.), houdbare producten (+€ 59 mln.) en vis (+€ 46 mln.) waren de productgroepen met de grootste absolute stijging van 2017 naar 2018.

Bij Vlees en vleeswaren is de groei van omzetten met een duurzaamheidskeurmerk in 2018 niet doorgezet (€ 1.404 mln., -1% groei ten opzichte van 2017). Sinds 2014 hebben de bestedingen aan Vlees en vleeswaren met een keurmerk jaarlijks een groei tussen 19% en 102% gekend die vooral gedreven werd door de groei in supermarkten. In 2018 dragen nagenoeg alle gekoelde vlees- en vleeswaren van varken in supermarkten een keurmerk. Daar lijkt er sprake te zijn van het bereiken van het plafond.

De Monitor Duurzaam Voedsel is een jaarlijkse publicatie van Wageningen Economic Research in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Gebaseerd op een steekproef wordt met de monitor inzicht verkregen in de bestedingen van de Nederlandse consument aan duurzamer geproduceerd voedsel in de verkoopkanalen supermarkten, foodservices en speciaalzaken. De Monitor Duurzaam Voedsel 2018 is voor iedereen te zien op www.agrimatie.nl.