Het verduurzamen van het haven- en industriegebied is volop bezig. Na wind- en zonne-energie komt er in Port of Moerdijk nu ook een walstroomvoorziening voor de zeevaart. Dankzij subsidie van de provincie en het Ministerie van IenW, krijgt het project de financiële impuls die nodig is om walstroom aan de kade mogelijk te maken. Het project is gestart door de projectpartners Port of Moerdijk, CCT Moerdijk en A2B-online.

Schone lucht

Een belangrijke reden voor de toekenning van de subsidie is dat de walstroom de luchtkwaliteit verbetert. Zeeschepen liggen nu tijdens het laden en lossen tien tot twaalf uur aan de kade. De energie daarvoor, wordt opgewekt door een generator die op olie draait. Als dit door walstroom wordt vervangen dan vermindert de uitstoot van CO₂, NOx en fijnstof aanzienlijk. Niet alleen de luchtkwaliteit verbetert, ook de geluidsbelasting neemt enorm af, wat prettig is voor de omgeving

Samen investeren

De provincie investeert een bedrag van € 218.000. Dit bedrag wordt door het Ministerie van I&W met subsidie uit het Schone Lucht Akkoord verdubbeld tot € 436.000. Gert Slager, Programmamanager Ruimtelijke Ontwikkeling en Gebiedsontwikkeling bij Port of Moerdijk is erg blij met de bijdrage van de provincie. “Het aanleggen van een walstroomvoorziening brengt enorme kosten met zich mee, zonder deze subsidie kunnen we dit niet realiseren. Binnen drie jaar zijn er nu twee aansluitpunten voor zeeschepen.”

Energietransitie in de haven

Walstroom geeft een boost aan de duurzaamheids- en milieudoelstellingen van de projectpartners. Luc Smits, CEO van CCT Moerdijk is momenteel bezig met een renovatie van ‘zijn’ kade en heeft in de plannen rekening gehouden met de voorzieningen die nodig zijn voor het realiseren van walstroom. “Wij geloven sterk in zero emissie. Bij alles wat we nu ontwikkelen houden we er rekening mee dat we geen schadelijke uitstoot veroorzaken. Een voorbeeld is onze ambitie om onze kranen die de containers van de schepen laden en lossen, eind volgend jaar allemaal op elektriciteit te laten draaien.”

Ook in de scheepvaart is duurzaamheid een belangrijk thema. André Mast, Commercieel Directeur A2B-online: “Om bestaanszekerheid te garanderen en toekomstgericht te ondernemen worden onze schepen groener.” Vanaf de terminal van CCT heeft A2B-online een short-sea verbinding met zes schepen die gemiddeld drie keer per week heen-en-weer gaan van Moerdijk naar Engeland. “We gaan de bestaande schepen op dit traject geschikt maken voor walstroom.”

Goede afstemming

Het aanleggen van walstroom vereist goede afstemming tussen alle partijen. Walstroom voor zeescheepvaart is nieuw en er is een grote diversiteit aan zeeschepen. Omdat A2B-online met een vaste vloot, op reguliere basis aan de kade van CCT ligt, is dit een goede, duurzame samenwerking waarmee de partijen hun positie in de markt versterken.

Gert Slager: “Door deze innovatie verbeteren we niet alleen onze duurzaamheid, we versterken ook onze economische positie door zeeschepen in Moerdijk niet alleen korte omlooptijden en diverse andere vervoersmogelijkheden, maar ook schone energie te bieden.”

De walstroomvoorziening wordt verder uitgewerkt en uitgedacht. Het is een spannend moment als straks de stekker in de eerste schepen gaat. Dan liggen de zeeschepen van A2B-online klimaatneutraal aan de kade van CCT Moerdijk, daarmee vermindert het haven- en industriegebied de uitstoot van CO₂ en geluidsbelasting.