PortXchange Products B.V., een toonaangevende tech start-up voor duurzame scheepvaart, kondigt een langetermijnpartnership aan met BigMile, leverancier van software voor het calculeren en analyseren van transportgerelateerde CO2-uitstoot. De twee bedrijven gaan samenwerken om wereldwijd digitale oplossingen te ontwikkelen die de scheepvaartemissies in havengebieden inzichtelijk maken.

Door de toenemende druk op de scheepvaart- en logistieke sector om de carbon footprint te reduceren, wordt de rol van zeehavens steeds belangrijker om duurzaamheidsinspanningen te stimuleren. De meeste havens beschikken momenteel echter niet over de nodige middelen om emissies te traceren, wat de eerste stap is in de ontwikkeling van een strategie voor CO2-reductie waarmee de ambitieuze reductiedoelstellingen van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) en landen kunnen worden gehaald.

Door samen te werken hebben PortXchange en BigMile de ideale positie om havens wereldwijd uit te rusten met een unieke digitale dienst waarmee ze de emissies van schepen, weg- en spoorvervoer kunnen monitoren en de impact van hun duurzaamheidsprogramma’s kunnen kwantificeren. “We kijken ernaar uit om samen te werken met BigMile en om onze uitgebreide ervaring in de maritieme industrie in te brengen in deze samenwerking,” zegt Sjoerd de Jager, Managing Director van PortXchange.

Meer decarbonisatie door digitalisering

Hoewel de meeste scheepvaartemissies plaatsvinden tijdens de reis, is de negatieve impact ervan het meest merkbaar in havens, omdat deze meestal dicht bij steden liggen. De honderd grootste havens ter wereld stellen ongeveer 230 miljoen mensen rechtstreeks bloot aan scheepvaartemissies. Digitalisering kan de decarbonisatie-inspanningen aanzienlijk verbeteren door middelen aan te reiken om emissies te berekenen, te controleren en vervolgens maatregelen en ingrepen uit te voeren om emissies te verminderen.

“Met ons kernproduct PortXchange Synchronizer bieden we een oplossing waarmee schepen hun vaarsnelheid kunnen optimaliseren voor just-in-time (JIT) aankomst in de haven. Dit vermindert het brandstofverbruik tijdens de aanloop en voorkomt onnodige wachttijd op de ankerplaats, wat leidt tot lagere emissies in het havengebied”, vervolgt De Jager.

“Havenautoriteiten kunnen een grote rol spelen bij het vergemakkelijken van JIT-aankomsten door initiatieven voor data-uitwisseling te ondersteunen en stimuleringsregelingen aan te bieden, zoals kortingen op de havengelden als gevolg van JIT. Er lopen al verschillende pilots met dergelijke regelingen, onder meer in de havens van Rotterdam, Los Angeles Long Beach, Singapore en Esbjerg. Dankzij de gecombineerde digitale dienst van BigMile en PortXchange wordt de effectiviteit van deze maatregelen inzichtelijk. Deze inzichten zijn cruciaal om de investering voor dit soort maatregelen te onderbouwen,” voegt hij eraan toe.

Ondersteuning van gerichte operationele en strategische beslissingen

Jan Pronk, managing director van BigMile: “Samen met PortXchange willen we havens wereldwijd stimuleren en faciliteren om hun huidige carbon footprint in kaart te brengen, zodat ze vervolgens gerichte beslissingen kunnen nemen om de uitstoot in en rond de haven te verminderen. Deze maatregelen kunnen zowel operationeel van aard zijn – bijvoorbeeld het optimaliseren van de vaarsnelheid – als strategisch van aard, omdat de multimodale opsplitsing van emissies een vollediger beeld schept van waar de transportemissies vandaan komen. Dit stelt havens in staat een holistische aanpak te hanteren voor het decarbonisatie.”

Tot de strategische maatregelen behoren elektrificatie en de aanleg van walstroomsystemen. “Walstroomsystemen kunnen potentieel een belangrijk onderdeel zijn van de energietransitie. Als schepen hun generatoren uitschakelen en walstroom gebruiken als ze aan de kade liggen, zijn ze een stuk minder vervuilend,” legt Pronk uit. “Ons gezamenlijke platform kan inzichtelijk maken hoeveel luchtvervuiling een walstroomaansluiting kan voorkomen. Op dit moment staan havens voor strategische keuzes of – en zo ja, waar – ze walstroomsystemen installeren.”

BigMile en PortXchange werken momenteel aan hun eerste implementatie van deze digitale dienst in de haven van Rotterdam. Eind dit jaar komt de dienst ook beschikbaar voor andere havens.

Foto: Jan Pronk van BigMile (l) en Sjoerd de Jager van PortXchange (r)