Na de mislukking van de klimaattop in Kopenhagen, is alle hoop gevestigd op die in Parijs. Na 30 november zal blijken of de politiek ook echt afspraken maakt om verslechtering van het klimaat te remmen. Het bedrijfsleven is al lang aan de slag gegaan. Maar er kan veel meer als de politiek nu levert. Acht ceo’s over Parijs.

Lees het artikel in Forum magazine van VNO-NCW