Jaarlijks monitort de VVNH de duurzame herkomst van het geïmporteerde hout dat haar leden op de Nederlandse markt hebben gebracht en analyseert Probos deze gegevens. De VVNH doet dit vanuit het belang van duurzaam geproduceerd hout en duurzaam beheerde bossen, oftewel bos blijft bos. Hout is hét biobased materiaal dat bijdraagt aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen, mits het afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. Uit de rapportage onder de VVNH leden blijkt dat het aandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout en plaatmateriaal (met CoC-certificaat FSC en/of PEFC) in 2020 is gestegen naar 93,7%. Dat is een stijging van 1,8% ten opzichte van 2019. Met dit mooie resultaat is de VVNH doelstelling 2016-2020 om te komen tot een 90% aandeel duurzaam geproduceerd hout en plaatmateriaal ruimschoots behaald.

Paul van den Heuvel, directeur VVNH – en Centrum Hout: ‘Het was spannend wat het Corona-jaar 2020 met de houtimport en met name de duurzame houtimport zou doen. Het is mooi dat ondanks alle lastige omstandigheden de stijging zich na een stabilisatie in 2019 toch heeft doorgezet. Cruciaal hierbij is- en blijft de consequente en massale vraag naar duurzaam geproduceerd hout. Dank gaat uit naar alle partners binnen het Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer en in het bijzonder naar de Nederlandse Brancheorganisatie van Timmerfabrikanten, waarvan de leden massaal duurzaam geproduceerd hout hebben ingekocht en toegepast.’

De VVNH-leden importeren in 2020 ruim twee miljoen m³ aan naaldhout, hardhout en plaatmateriaal. Bij naaldhout en plaatmateriaal is het aandeel duurzaam geproduceerd over 2020 respectievelijk 98,8% (-0,4%) en 98,2% (+2,3%). Van het hardhout komt 67,2% (+4,8%) uit gecertificeerd duurzaam beheerd bos met CoC-certificaat.

Van den Heuvel: ‘Het is helaas irreëel te veronderstellen dat we zonder extra gezamenlijke inspanningen verdere verbeteringen in de cijfers kunnen verwachten. De tot op heden ervaren en te verwachten Corona-effecten maken het helaas niet eenvoudiger. De nieuw te formuleren Internationale Bossenstrategie is bij uitstek geschikt als basis voor het continueren van een praktische samenwerking met overheid en organisaties, gericht op ‘de laatste duw’ die de Nederlandse duurzame houtmarkt nog nodig heeft. We roepen hierbij het demissionaire– en het nieuwe kabinet op dit de komende jaren met de sector te realiseren.’

Samen met FSC-NL, PEFC-NL, STIP en Keurhout vraagt het Centrum Hout breed aandacht voor de vele voordelen van duurzaam bosbeheer en het gebruik van duurzaam geproduceerd hout. Het in stand houden van het bos is de belangrijkste voorwaarde voor het verantwoord toepassen van hout. Het doel hierbij is de goede resultaten verder te verbeteren en breder in Europa uit te dragen.

De Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) is de overkoepelende en representatieve werkgeversorganisatie van groothandelsbedrijven in hout en plaatmateriaal. De VVNH is samen met de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT) lid van het Centrum Hout.