VVNH aandeel duurzaam geproduceerd hout stijgt in 2016 door

Bron
VVNH  

Half juli jl. publiceerde Stichting Probos het rapport ’Duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt in 2015’ waarin staat dat het marktaandeel duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt van 13,3% in 2005 naar 83,3% in 2015 is gestegen. Een mooie Nationale prestatie waaraan de leden van de VVNH een substantiële bijdrage hebben geleverd. De analyse die Probos van de VVNH rapportagegegevens over 2016 maakte laat zien dat het aandeel duurzaam geproduceerd hout van de VVNH in 2016 verder is gestegen.

Uit de rapportage blijkt dat de leden van de VVNH in 2016 ca. 1.7 miljoen m3 hout en plaatmaterialen importeerden, waarvan 90,2 % met een certificaat van duurzaam bosbeheer (PEFC en FSC). VVNH directeur Paul van den Heuvel: “We zijn blij met de verder stijgende lijn, omdat ons dat dichterbij het realiseren van onze doelstelling brengt te weten ‘duurzaam geproduceerd hout, de norm in Nederland’. Voor al het materiaalgebruik geldt dat aantoonbaar duurzame productie een belangrijke voorwaarde is en met deze resultaten tonen we aan dat we daaraan voldoen. We zijn daarmee klaar voor de omschakeling naar de biobased economy.”

Alle drie de productgroepen hardhout, naaldhout en plaatmateriaal laten over 2016 stijgingen zien. Bij hardhout (inclusief tropische hardhout) steeg het aandeel duurzaam van 60,7% in 2015 naar 61,4% in 2016. Naaldhout steeg in dezelfde periode van 96,8% naar 97,9% en plaatmateriaal van 90,6% naar 92,3%. Paul van den Heuvel: “Bij (tropisch) hardhout kunnen we de komende jaren nog mooie resultaten boeken. Daarvoor zijn we niet alleen afhankelijk van de producenten aan de aanbodzijde maar ook van de Nederlandse consumenten voor het vergroten van de vraagzijde. Met het Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer geven we hieraan met 24 partijen, waaronder ministeries, instellingen, vakbonden en branches, invulling en proberen we deze resultaten samen te verwezenlijken.”

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) is de overkoepelende brancheorganisatie van 215 groothandelsbedrijven in hout en plaatmateriaal, inclusief filialen. De meerderheid van alle werknemers in de bedrijfstak (circa 4.900) is werkzaam bij de VVNH  lidbedrijven.

Share Button