Voor het tiende jaar op rij heeft Supply Value onderzoek gedaan naar de belangrijkste inkooptrends van het jaar. Er is hiervoor uitgebreid onderzoek gedaan in verschillende branches. Duurzaam inkopen staat op plek vijf in de lijst van belangrijkste trends. Volgens onderzoeksleider Gert van Beek verdient dit thema echter ook een eervolle vermelding. “En niet alleen omdat de vrouwelijke respondenten dit onderwerp als de nummer één-prioriteit op hun agenda hebben gezet.”

Aan respondenten is de volgende vraag gesteld: Geef voor elk van de 17 thema’s aan hoeveel prioriteit u het thema in 2022 van plan bent te geven. Hierbij is een vijfpuntschaal gebruikt, oplopend van (1) heel weinig prioriteit tot (5) heel veel prioriteit. De top 3 inkooptrends voor 2022 zijn als volgt:

1. Contractmanagement (score 4,2)
2. Partnerschap aangaan met de leverancier (score 4,1)
3. Inkoop alignen met de business en strategie (score 4,0)

Duurzaam inkopen staat met een score van 3,9 op de vijfde plek in de ranking. Dit jaar is  voor het eerst onderzocht welke aspecten de prioriteit krijgen binnen het brede begrip ‘duurzaamheid’. Op volgorde van veel (score van 5) naar weinig (score van 1) prioriteit zijn dit: (1) milieu- (en klimaat)vriendelijk inkopen met een score van 3,7, (2) circulair inkopen: 3,4, (3) social return: 3,3, (4) Internationale Sociale Voorwaarden: 3,0 en (5) biobased inkopen: 2,9. Nu in het nieuwe regeerakkoord prioriteit wordt gegeven aan scherpere klimaatdoelstellingen, is het mogelijk dat de rol van
maatschappelijk verantwoord inkopen zal groeien.

Vrouwen vinden duurzaam inkopen veel belangrijker dan mannen

Ook als we kijken naar het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke respondenten, zien we vier dezelfde onderwerpen terugkomen in de top 5. Het meest opvallende is toch wel dat vrouwelijke inkoopprofessionals de meeste prioriteit geven aan duurzaam inkopen, terwijl dit onderwerp bij de mannelijke inkopers met een score van 3,8 de top 5 niet heeft gehaald.

Toekomst

Eén van de belangrijkste thema’s die inkopers voor de komende 5 jaar op de agenda verwachten te zien is duurzaam inkopen, waaronder: circulaire economie, local sourcing en klimaatneutraal inkopen. Daarnaast verwachten inkopers dat digitalisering en procesoptimalisatie van zowel de inkoopafdeling alsook de totale keten belangrijke focusgebieden worden. Risicomanagement wordt ook als een belangrijk thema gezien. Verder zullen contract- en leveranciersmanagement en partnerships een belangrijke rol gaan spelen.