Het Ministerie van VROM had eind 1999 6 bedrijven uitgenodigd deel te nemen aan een pilot project strategisch milieumanagement. Hun opdracht was om te verkennen hoe milieu meer aandacht zou kunnen krijgen op de managementagenda. Later is dit wat verbreed naar duurzaam ondernemen wat tijdens de projecten steeds meer aandacht kreeg.
VROM heeft hoogleraar duurzaam ondernemen van Nyenrode, prof Gerard Keijzers, een evaluerend onderzoek laten verrichten naar de 6 pilots. De betrokken bedrijven waren Coca Cola Nederland, DSM, Nutreco, Rabobank, Suiker Unie en Ytong Nederland.
DHV heeft het project van Nutreco (Hendrix Meat Group) begeleid.

Om de bevindingen in een breder kader te plaatsen zijn in het onderzoek ook 5 andere toonaangevende Nederlandse bedrijven betrokken: Akzo Nobel, Heineken, ING Groep, Perfetti Van Melle en Nuon.

VROM heeft een gratis samenvattende brochure uitgegeven van het onderzoek. Het volledige rapport is in boekvorm door Kluwer uitgegeven (zie de boekshop op deze site).